Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Pattena. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 26, 1661 “De Compganie in” Pattena file 2461, folio 88
July 23, 1661 Salpeter [uyt Pattena] file 2461, folio 420-421
Nov. 9, 1680 Het ligten van ’t comptoir Pattena aen den directeur en Raad in Bengale gedefereert file 2487, folio 1403
May 24, 1682 ’s Compagnies residenten vertrecken met de effecten van Pattena naar Sjoppra uyt vreese voor Gangerans afkomende crijgsmaght file 2492, folio 1095-1096
Aug. 29, 1682 En Cornelis Oosterhoff tweede persoon in Pattena tot ondercooplieden met 36 guldens ter maant gevordert yder voor 3 jaar file 2493, folio 1798
May 4, 1693 Den afvoer van salpeter uyt Pattena bleef nog verboden file 2510, folio 412
May 7, 1693 Resolutie ten belange van den afvoer der zalpeter uyt Pattena file 2510, folio 415
May 13, 1693 Meldende dat men aldaar genoodsaekt was geweest tot het toestaan van de begeerde 3/8 ropyas voor de uytvoer van yder man salpeter uyt Pattena file 2510, folio 421
Jan. 8, 1694 En was tot den afvoer der salpeter in Pattena licentie verkregen file 2512, folio 6
Feb. 22, 1695 Meldende de dood van den Pattenasen Nabab Boesorgh Omeetchan file 2514, folio 154-155
April 1, 1695 Item dat Mochtiaanchan gouverneur in Pattena geworden was file 2514, folio 231
Nov. 18, 1695 Feyddecham tot nabab over de landen van Pattena gestelt file 2514, folio 698
Dec. 24, 1695 Item van de aencomste der nieuwe nabab tot Pattena en hoedanig hij sigh instelde file 2514, folio 748
Aug. 2, 1699 Insaam van salpeter in Pattena verhindert door continuelen regen van 15 dagen file 2519, folio 499-500
July 17, 1702 Uyt dewelke blijkt eerstelijk den ontfang tot Pattena van ’s conings bevel tot het verbieden van den handel aan d’Europeanen file 2523, folio 490
May 26, 1703 En eyndelijck bij de Bengaalse missive dat men berigt uyt Souratta over Agra en Pattena gekregen had, wegens de wederopenstelling van den handel in de landen van den Mogol file 2524, folio 193
May 26, 1703 Ingevolge van ’twelcke ’t comptoir Pattena van ’t beslag ontfangen en den handel als bevorens aldaer gedreven wierd file 2524, folio 193
Jan. 21, 1704 En den afbreng van desselfs retouren uyt Pattena en Cassumabazaar aan extraordinaire ongelden 28000 ropias heeft gecost file 2525, folio 25
June 13, 1704 Waarbij consteert dat de residenten van Pattena en Cassimabazaar tot Ougly waren opgekomen file 2525, folio 294
Feb. 9, 1716 Geweldenarijen in Pattena file 2543, folio 141