Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Passir. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 14, 1665 Afgesanten van Crain Crongrong vertrecken nae Passir file 2467, folio 784
Oct. 24, 1672 Schrijven van den Coning van Passir file 2475, folio 594-602
Nov. 12, 1678 Per Javanen schrijven van den capiteyn Willem Hartsinck uyt het hoge gebergte Passir Alangh file 2483, folio 1025-1026
Nov. 13, 1678 Schrijven per de Javanen nae het hoge gebergte tot Passir Alangh aan den capitein Hartsinck en lieutenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura file 2483, folio 1030
March 17, 1679 Item van den Coninck aldaer en mede van den Coninck tot Passir file 2484, folio 147-148
March 17, 1679 Alsmede van den Coninck van Passir file 2484, folio 149-150
March 21, 1679 Geschenkjes van de Coningen van Banjermassingh en Passir ingehaelt file 2484, folio 163
July 1, 1679 Een brieffdrager met eygen vaertuygh van Passir met een brieffje van den Pangeran aldaer file 2484, folio 463
Sept. 5, 1679 De gesant van Passir keert na huys met een brieffje aen zijn meester den Pangiran aldaer file 2485, folio 648
Oct. 31, 1679 Het jaghje de Peerl over Passir van Macassar met schrijven file 2485, folio 785
Oct. 22, 1682 Aankomste van een gesant met een brieff van den Panambahan Souraningrat op Passir file 2494, folio 2077
Dec. 7, 1682 Vertreck van gesanten des Panambahan Zoura Ningrat op Passir file 2494, folio 2293
March 8, 1710 Item aan de Ingabeys tot Passir en Pagadean file 2534, folio 128
Oct. 3, 1726 Constitutie van ’t mineerwerk in den bergen Parrang en Passir Angin file 2560, folio 829-830
April 30, 1729 Ter communicatie van de volbragte visitatie van den berg Passir Angien file 2562, folio 279
Aug. 5, 1761 Tijding van Passir ‘dat volgens verhaal twee Engelsche scheepen die benoorden Celebes en Borneo gesworven bij seeker eyland genaemt Zolok gebleeven waren’ file 2591, folio 204
June 7, 1769 Russel, een Engelsche particuliere brigantijn van Passir, hier ter rheede file 2596, folio 66
April 9, 1773 Een Engelse particuliere schip The Dolphin na Passir vertrokken file 2600, folio 25
June 7, 1777 Zomeede een Engelse snauw Minerva van een verlooren reyze naar Passir terug file 2604, folio 119
June 9, 1777 Vertrek van de Engelse bark Minerva naar Passir file 2604, folio 120