Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Radja Toua tot Sambauwa. We found 40 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 12, 1672 Papenburgh, Beurs, het Wapen van der Veer, en de Barm gecombineert van Paliacatta file 2475, folio 660-661
May 21, 1679 De fluyt het Huis te Spijck van Chormandel met schrijven uyt Paliacatta en Masulipatnam file 2484, folio 336-337
Nov. 4, 1683 Daeronder ’t rapport[525] van de geregtsbode tot Paliacatta wegens sijn verrigten tot Madras file 2495, folio 1001-1002
Sept. 24, 1685 Nieuws van Paliacatta file 2499, folio 780
Oct. 27, 1685 Jacob Corbesier tot tweede van Palliacatta file 2499, folio 856
Sept. 24, 1686 Ditto aan d’Edele heeren Jacob Pits en Laurens Pit tot Paliacatta file 2501, folio 1137
Oct. 30, 1686 ’t Jagt Odijk van Paliacatta over de zuyder comptoiren file 2501, folio 1293
Oct. 30, 1686 Missive van de heer gouverneur Jacob Pits en raad tot Paliacatta file 2501, folio 1295
Nov. 26, 1686 Missive aan de heer Hendrik van Rheede, de heer gouverneur Jacob Pits en raad tot Paliacatta file 2501, folio 1370
June 12, 1687 ’t Fluytschip ’s Lands Welvaren na Cormandel met een originele missive[27] aan den Wel Edelen heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede, d’Ed. heer gouverneur Laurens Pit en raad tot Paliacatta file 2502, folio 377
July 23, 1687 Doch vertrokken naar Cormandel de retourschepen Silversteyn en Coertgene mede nemende Haar Edelens duplicate originele missive aan den heer Edele heer commissaris Hendrick Adriaen van Rhede, de heer gouverneur generael Laurens Pit en Raad tot Paliacatta file 2502, folio 517
Sept. 26, 1687 Brieven daarmede van de heer gouverneur Laurens Pit en raad tot Paliacatta file 2502, folio 737
Oct. 6, 1687 Item van de heer gouverneur Laurens Pit en raad tot Paliacatta file 2502, folio 774
May 31, 1688 De chialoup Paliacatta van Lampon over Bantam met brieven[278] van daar file 2503, folio 235
Aug. 20, 1688 Twee origineele brieven[22] daarmede aan de Hr. commissaris Van Rheede, d’Heer gouverneur Laurens Pit en Raad tot Paliacatta file 2503, folio 364
Oct. 26, 1688 Het fluytschip Emmenes van Paliacatta file 2503, folio 493-494
June 20, 1689 ’t Jagt Hogergeest van Paliacatta met den coopman N. Clement file 2504, folio 368
June 20, 1689 Drie contracten[378] van wegens de generale Compagnie aangegaen door den Edele Hr. commissaris Hendrik Adriaan van Rheede met de cooplieden en wevers tot Paliacatta mitsgaders de cooplieden tot Zadraspatnam file 2504, folio 388-391
Aug. 17, 1689 Nader contract[469] met de Sadraspatnamse cooplieden tot Paliacatta file 2505, folio 570-572
Aug. 21, 1689 Missive[481] voor den Edele Hr. commissaris Hendrik Adriaan van Rheede, de Hr. gouverneur Laurens Pit en Raad tot Paliacatta file 2505, folio 583