Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Ougly. We found 83 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 1, 1671 Twee brieven van d’Hr. Constantijn Ranst en de raedt tot Ougly file 2474, folio 25-26
April 12, 1677 Met schrijven van d’Hr. Jacob Verburgh en Raat tot Ougly file 2481, folio 149
June 12, 1680 Schrijven daermede van d’Ed. Jacob Verburg tot Ougly file 2487, folio 791
Dec. 23, 1680 Aenkomste der Bengaelse schepen tot Ougly die in der orencaen schade aen het ronthout en anckers etc. geleden hadden file 2487, folio 1554
Dec. 23, 1680 Den heere directeur Jacob Verburg den 7en october tot Ougly overleden file 2487, folio 1555
Feb. 17, 1681 De fluyt Strijen uyt Bengalen met een missive van den raat tot Ougly file 2488, folio 241
May 21, 1681 Resolutie om de presentie van den gouverneur Melcq Cassim tot Ougly wegens zijn op Ceylon gebleven schip af te maeken en te vergoeden file 2489, folio 574-575
July 24, 1682 Item den ondercoopman Joannes Vrouwling als fiscaal van Ougly tot coopman met 50 guldens geadvanceert en in ander employ, comende 60 guldens ter maant file 2493, folio 1507
Aug. 29, 1682 Jacob Hinlopen cassier tot Ougly file 2493, folio 1798
March 9, 1683 De schepen ’t Huys te Bergen ende Stadgrave uyt Bengalen met een missive[120] van de heer Directeur Nicolaes Bauckes te Ougly met d’weet van d’Edele Berckman file 2495, folio 287-288
May 31, 1683 ’t Hoeker de Croonvogel van Bengale met een duplicaet missive[270] van den Heer directeur Nicolaas Bauckes en raat te Ougly file 2495, folio 533
Nov. 7, 1683 ’t Jagt Naaltwijck uyt Bengale met een ampel missive[537] van den Edelen Jacob Jorisz Pit ende raet uyt Ougly file 2495, folio 1037
Nov. 7, 1683 Rapport[538] off informatie van den fiscaal Jan Vrouwlingh op Ougly over ’t Engelse scheepje de Crisp, met het antwoort[539] van den schipper Willem Hagedoorn file 2495, folio 1041-1042
Nov. 7, 1683 Protest[540] door de onse aen den Engelsen agent Hadjes tot Ougly gedaen file 2495, folio 1042-1045
Nov. 7, 1683 Contra protest[541] door den Engelsen agent William Hedges tot Ougly aan de onse gedaan file 2495, folio 1045-1047
Dec. 23, 1684 De kat Nederhorst van Bengale met een dubbelde missive[468] van den heer Directeur Huysman en raat tot Ougly file 2497, folio 1427
Feb. 7, 1685 En een briefje[39] van den commissaris Isaacq Zoolmans en zijne adjuncten te Ougly file 2498, folio 94
May 10, 1685 Missives[152] aan de gesaghebbers tot Padang en Ougly file 2498, folio 398
May 31, 1685 Missive[172] aan den directeur en raat tot Ougly file 2498, folio 426
June 5, 1685 Missive[177] aan den directeur en raat in Ougly file 2498, folio 443