Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Oostcust van Java. We found 22 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 27, 1672 De paghter van de incomende suykeren, de aancomende Compagnies suykeren van de Oostcust van Java als de particulieren te betalen file 2475, folio 531
April 5, 1674 Tijdinge van de Makassarse roovers op de Oostcust van Java ‘van den Bandaas borger Gabriël Nacken’ file 2477, folio 114
July 28, 1676 Resolutiën om d’Ed. mayoor Christiaen Poleman nae de Oostcust van Java te laten gaan file 2480, folio 263
Aug. 7, 1676 De Experiment, Muyderberg en Peguw na de Oostcust van Java met d’Ed. mayor Poleman file 2480, folio 277-278
Oct. 23, 1680 Verklaerde al zijne onderdanen van de Oostcust van Java thuys ontboden hadde file 2487, folio 1325
Nov. 25, 1680 Versoeck van Keey Aria Mangonsadana om een passe naer de Oostcust van Java file 2487, folio 1462
Dec. 11, 1680 En van de Oostcust van Java file 2487, folio 1529
Aug. 2, 1681 Nader resolutie wegens de Oostcust van Java file 2489, folio 952
May 6, 1682 De drie van de westcust van Sumatra en de Oostcust van Java overgecomene Amboinesen binnen file 2492, folio 977
Nov. 15, 1682 Item van Carta Soura en Oostcust van Java file 2494, folio 2215
Oct. 1, 1683 Brieven[480] van de Oostcust van Java per inlants vaartuygh file 2495, folio 927
Jan. 18, 1684 Resolutie om de ledige schepen, uyt Amboina en Banda comende, de oostcust van Java te laten aangieren file 2496, folio 71
May 6, 1684 Item den Capitain Jochum Michielsz. met eenige vaartuygen na de Oostcust van Java te senden om op ’t Engels scheepje de Prospect te passen file 2496, folio 540
May 21, 1684 ’t Jagtje de Brak, item de chialoupen Egmond en Snauw, ende een patchiallang na de Oostcust van Java met den capitain Jochem Michielsz. om de rovers te agterhalen, etc. file 2496, folio 574
Aug. 3, 1685 Vertrek van gemelte capitain naar de Oostcust van Java met 10 compagnies en 50 Bantamse pantchiallanghs onder het commanda van den Pangira Natta Nagara aller wegens de Lamponse of andere zeerovers op te soecken file 2498, folio 649
Aug. 17, 1688 Aangelegde scheepen na de Oostcust van Java file 2503, folio 363
Aug. 26, 1704 Vertreck van den Chinees Holianko naar de Oostcust van Java file 2525, folio 484
Sept. 9, 1704 Vertreck van der ondercoopman Hendrick van der Horst naar de Oostcust van Java file 2525, folio 528
Nov. 8, 1704 En een ampel briefje van de heer commissaris Michiel Ram en den raad tot Samarang inhoudende een beschrijvinge van den tegenwoordigen toestant op alle Compagnies residentieplaatsen op de Oostcust van Java file 2525, folio 721
Dec. 22, 1704 De dagelijxe aanteykeningen gehouden bij den ondercoopman Hendrick van der Horst op zijn jongste togt naar de Oostcust van Java werden ter generale secretarye gesonden file 2525, folio 857