Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Onrust. We found 175 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 5, 1659 Aen ’t eylant Onrust een houte packhuys tot berginge van 2000 lasten rijs op te slaen file 2460, folio 195
Nov. 11, 1659 Den meestertimmerman van de rede alhier tot meester timmerman op Onrust gestelt file 2460, folio 382
Nov. 11, 1659 En den meesterknecht op Onrust tot meestertimmerman deser rede file 2460, folio 382
April 16, 1661 “Het Engels schip de Trouroe vertrekt na het eyland Engels Onrust” file 2461, folio 162
March 2, 1666 [Het eylandt Onrust met meer geschut en provisiën te versien] file 2469, folio 34
March 9, 1666 [Het coper en loot op Onrust te leggen] file 2469, folio 45
Nov. 12, 1666 [Men mag aencomende schepen niet aenvaren vanaf het eylant Onrust[16]] file 2469, folio 333
April 10, 1667 Moedwil van volck op Onrust file 2470, folio 75-76
March 3, 1671 Op het eyland Onrust te laten predicken file 2474, folio 47
Oct. 26, 1671 d’Hr. gouverenur general met eenige leden uyt den raed en andere naer Onrust file 2474, folio 324
Oct. 27, 1671 Verrighten van d’Hr. gouverneur generaal aan het eyland Onrust file 2474, folio 326-327
Feb. 26, 1672 Affictie van biljetten met de conditie van Compagnies meeningen tot het aenbesteeden van seecker metselwerck op Onrust file 2475, folio 125-128
Feb. 26, 1672 Hermanus Tolnerus op Onrust en op de rheede te gebruycken onder het proponents costgelt en rantsoen file 2475, folio 128-129
March 4, 1672 Het biljet van aenbesteedinge des bolwerks op Onrust aen te placken file 2475, folio 151
March 29, 1672 Het bolwerck op Onrust voor 14 ¼ rijxdaalders de schacht aenbestelt file 2475, folio 181
May 10, 1672 Jan Schoutens versoeck om sijn scheepjen aen Onrust te mogen kielen toegestaen file 2475, folio 264
July 20, 1672 En boeckhouder Egbert van Swenne over de packhuysen op Onrust gestelt file 2475, folio 397
Jan. 29, 1673 De Franse gevangens uyt het hospitael bij Onrust achterhaelt file 2476, folio 41
April 25, 1673 Het galjoot de Forthuyn aen Onrust tot het overhalen der schepen te gebruyken file 2476, folio 202
May 2, 1673 Dionys Kelck, de aennemer van het bolwerck op Onrust, 2000 rijxdaalders op reecquening te verstrecken file 2476, folio 219