Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Molenvliet. We found 40 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 9, 1669 Om vandaar een wegh te maecken tot aen de vaart Molenvliet file 2472, folio 290-291
Oct. 28, 1672 De pagter van Molenvliet ½ maendt affslagh te geven file 2475, folio 610
Aug. 7, 1676 De pachter van Molenvliet ½ maant affslagh vergunt file 2480, folio 279
Sept. 3, 1680 Resolutie wegens de coornmolen en den dijk van ’t Molenvliet file 2487, folio 1181-1182
July 15, 1681 55 rijxdaalders affslagh aen den pagter van de vaart Molenvliet vergunt file 2489, folio 831-832
Jan. 6, 1682 Den pachter van de vaart Molenvliet toegestaan iemant ontrent Jaccatra te stellen om de gerechtigheyt der passerende goederen daar beneden te genieten maar niet hooger op[7] file 2491, folio 18-19
Feb. 4, 1682 Aan twee borgers toegestaen een goot in de dijck van Molenvliet te mogen leggen en vermaacken file 2491, folio 194
April 21, 1682 De pachters van het handelen aan de schepen en de vaart Molenvliet 2 maanden stilstant van pagtpenningen toegestaan file 2492, folio 878
May 12, 1682 Den Chinees coopman Tenqua de helft van de oncosten aan het stoppen van het doorgebroocken gat van de Molenvliet te laten betalen file 2492, folio 1013
June 30, 1682 De pachters van het handelen aan de schepen en de vaart Molenvliet nogh één maand surcheance van pachtpenningen toegestaan file 2492, folio 1371
Oct. 30, 1682 De pagter van Molenvliet 2 maanden surcheance vergunt file 2494, folio 2102
Feb. 16, 1685 En een ditto op Molenvliet toegestaen file 2498, folio 125
May 11, 1685 Resolutie wegens ’t emaneeren van een placcaat[153] tegens ’t wasschen in de Molenvliet file 2498, folio 399-400
May 19, 1685 Publicatie van ’t placcaat[158] tegens ’t wassen in de vaart Molenvliet file 2498, folio 410
June 26, 1685 Den pagter der vaart Molenvliet over de thiende der aan d’Edele Compagnie geleverde bamboesen, op ’t eynde van ’t jaar te contenteeren file 2498, folio 482
July 9, 1686 De buytenwagt aan de Molenvliet te verstercken file 2501, folio 916
Sept. 19, 1687 Besoigne over de koornsaag en kruytmolen op den dijk van Molenvliet staande file 2502, folio 728-729
Dec. 30, 1687 Sekere concept ampliatie van de pagt van Angiol, Sontar, Molenvliet, Ankee en de Mokervaart bij provisie geapprobeert file 2502, folio 979
Dec. 31, 1687 Reglement voor de pagters der rivieren Angiol, Sontar, Groote Rivier met Molenvliet en Anké met Tangeran file 2502, folio 980-985
Jan. 30, 1688 Ordre voor den pagter van Molenvliet file 2503, folio 49