Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Maronda. We found 37 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 4, 1659 Den E. heer Arnold de Vlamingh van Outhoorn gecommandeert tot het visiteren van de Maronda en het leggen van een aerde sterckte aldaer file 2460, folio 146
Oct. 3, 1678 De posten aen de revier Bacassy en Maronda gelegen yder met noch 12 mannen te verstercken file 2483, folio 858
Jan. 1, 1679 De affgesonden boot om de schuyt van de Maronda op te soeken vrugteloos wedergekeert file 2484, folio 2
Jan. 11, 1679 Het nieuw jaght de Luypaert uyt kruyssen tusschen de Maronda en Craoang file 2484, folio 18
Feb. 3, 1679 Verraderlijck toelegh der Bantammers op de kleene Maronda misluckt file 2484, folio 74
Feb. 13, 1679 De chialoup de Luypaert van de bekruyssing tusschen Craoan en de Maronda terugh file 2484, folio 90
Nov. 16, 1679 Den luytenant Martinus van Ingen met een provisievaertuygh na de Maronda om de visite te doen file 2485, folio 848
April 22, 1680 d’Heeren Blom en Camphuys na de Maronda en Bacassy file 2486, folio 427
April 24, 1680 d’Heeren Blom en Camphuys van de Maronda en Bacassy file 2486, folio 438
Jan. 1, 1681 Rapporteert ’s Compagnies vaartuygh naer Tanjongpoura onder hem gedestineert ontrent de revier Maronda in de brandingh omgeslagen te wesen file 2488, folio 5
Feb. 12, 1682 Briefje van den sergeant op de Maronda file 2491, folio 254
March 10, 1682 De fluyt de Pijnacker, de hoeckers de Brantgans en de Quartel na de Maronda om op de geruchte Bantamse vaartuygen te cruyssen met een order voor de opperhoofden file 2491, folio 450-451
March 12, 1682 Briefje van de cruyssers omtrent de Maronda file 2491, folio 457
May 21, 1682 Item briefje van den sergeant op den Maronda aan capiteyn Jan Fransen per soldaat file 2492, folio 1079-1080
July 10, 1682 Briefje van de opperhoofd van de fluyt Spanbroeck van ontrent de Maronda per Javaan file 2493, folio 1422
July 15, 1682 Briefje van de Maronda van den schipper op de fluyt Spanbroeck per twee Javanen file 2493, folio 1459
July 16, 1682 Briefje van Mr. Jacob van Dam secretaris van schepenen van ontrent de Maronda aan de secretaris van Hooge Regeering Joan van Hoorn file 2493, folio 1461-1462
July 16, 1682 Item briefje van den commanderend sergeant Hendrick Backer van de Maronda aan capiteyn Jan Fransen file 2493, folio 1462
July 20, 1682 Briefie van den sergeant op de Maronda aan den capiteyn Jan Fransen file 2493, folio 1488
July 25, 1682 Twee briefjes van de Maronda door den sergeant aan den capiteyn Jan Fransen file 2493, folio 1509