Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Manicabo. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 7, 1667 [Missive van orangcaya Sier Jamar Wangsa ‘die ’t gebiet heeft over alle de Manicabers’] file 2470, folio 54
June 17, 1667 Gesanten van den Conink van Manicabo file 2470, folio 150
June 18, 1667 Missive van den Conink van Manicabo file 2470, folio 151-154
Jan. 25, 1679 Twee gesanten off brieffdragers van den Coninck van Manicabo op ’t eyland Sumatra over Jamby verschenen file 2484, folio 51
June 19, 1679 De Manicabose gesanten te disponeren haer terugh reyse over Padangh op Sumatra’s westcuts te nemen file 2484, folio 431
June 22, 1679 De Manicabose gesant weder terugh, niet over Padang maer over Jamby file 2484, folio 435-436
June 22, 1679 Beschrijvinge van de heerschappij van het koninxken van Manicabo en zijn verwaantheyt file 2484, folio 436-437
March 22, 1680 Aencomste tot Padang van agt gesanten van den Manicabosen Keyser file 2486, folio 303
April 5, 1680 Aencomste van een Manicabos gesant tot Bantam van Palembangh file 2486, folio 338
Dec. 27, 1685 Resolutie wegens de gesanten des Sulthans van Manicabo file 2499, folio 1041-1042
Feb. 26, 1686 Met g’intercipeerde brieven door den Sousouhounang en Annirrang Cassoema aan den presenten Sultan van Manicabo geschreven file 2500, folio 227
March 23, 1686 Relaes door vorengemelte gesanten aan haar Edelens gedaan rakende den toestant van den Manicabosen Sultan Juan de Pertuan file 2500, folio 351-352
Feb. 24, 1687 Den commandant Crijn de Rande te gelasten wanneer hij de zaken op Palembang in ruste vind alsdan de Manicabose zeerovers op Jamby te gaan soeken file 2502, folio 101
March 19, 1687 Die op Bantam gecomen 2 Manicabors uyt het gevolg van Jang de Pertaan ofte Radja Sactis gevolg eens na Batavia te ontbieden om haar wegens de gelegentheyt ende verder desseynen van dien opgeworpen heylige te ondervragen file 2502, folio 192
Feb. 17, 1716 Brief van den koning van Manicabo file 2543, folio 153-157
April 14, 1728 Ontfang van vier Maleydse brieven van de Inlandse regenten tot Padang, Manicabo en Baros file 2561, folio 203-204