Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Maleisië. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 23, 1661 De nieuwe Maleyse kerk file 2461, folio 130
Oct. 4, 1678 Generale sterckte der [compagnies Maleyers en Baliërs] file 2483, folio 862-863
Oct. 7, 1678 Schrijven per Maleyts vaertuygh van de onse tot Banjermassingh file 2483, folio 875
Nov. 18, 1678 Indruck der vijanden op het Maleyts quartier file 2483, folio 1054
Nov. 30, 1678 Beschrijvinge der Maleyers op Bantam remorerende file 2483, folio 1116
Dec. 6, 1678 De Inlandsche ingesetenen als Maleyers, Balyers, Ambonesen in compagniën van 100 mannen te verdeelen[21] file 2483, folio 1146
Dec. 9, 1678 Vijfthien Maleyers van Batavia op Bantam overgecomen file 2483, folio 1153
Dec. 10, 1678 Alsmede een briefjes in het Maleyts van den Coning van Andragiry file 2483, folio 1156-1158
Dec. 31, 1678 2000 rijxdaalders contant door hem onder de Maleytse ingesetenen uytgeschoten om ter geschenk te blijven behouden, soo Bantam met Batavia in oorlog quam file 2483, folio 1228
Jan. 4, 1679 Resolutie om den capiteyn der Maleyers met een troep van ruym 100 mannen een ronde te laten doen bewesten dese stadt tot aen Ontong Java toe file 2484, folio 5
Jan. 11, 1679 Den capitein der Malayers van de visite der Jaccatrase limiten weder terugh hebbende geen Bantammers vernomen file 2484, folio 17
Jan. 29, 1679 Idem 200 Maleyers na de Bataviase jurisdictie om ’s Compagnies onderdanen op haer sijde te trecken file 2484, folio 59
May 22, 1680 De aengebragte Macassaren en Maleyers door anachoda Bongsoe maken hun meester van het eylant Carrematta file 2486, folio 647
June 14, 1680 De seven Kidolese Maleyers van Chirribon opgezonden aen de justitie overgelevert om geëxamineert te werden file 2487, folio 806
March 21, 1682 Relaas van eenige Maleyers wegens Tangeran file 2491, folio 497
March 22, 1682 Twee translaaten Maleytse brieven in de paggers gevonden file 2491, folio 501-502
March 26, 1682 Briefje van het hooft van de negorie Pagoutan aan den capiteyn Maleyer Wan Abdul Bagus met het antwoort daarop file 2491, folio 515
Feb. 16, 1764 Ontfangst van twee Maleydsche brieven van de Westcust file 2594, folio 17
May 4, 1796 Ontfangene translaat Maleidsche brief door den koning van Djohor en Pahang Sulthan Machmoed file 2616, folio 90
Aug. 20, 1797 Nevenvermelde translaat Maleidse brieven door den Sulthan en Radja’s, mitsgaders Panambahans, Pangerangs enz. van Sambas, Banjer en diverse andere perzoonen ontvangen file 2617, folio 163