Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Madure. We found 24 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 22, 1665 Tutecurin en Madure file 2466, folio 329-330
April 15, 1680 Negen Macassaerse vaertuygen wijcken van de vloot aff omtrent Madure naer Sampang en van daer na de revier Niaplong file 2486, folio 396
April 15, 1680 Den Pangeran Sampang off Tsiakra Ningrat na Madure gesonden file 2486, folio 396
May 18, 1680 De fluyt Delfshaven naer Macassar door de Straat Madure met schrijven aen d’Hr. Jacob Cops file 2486, folio 586
Nov. 24, 1680 Madure nog in onrust file 2487, folio 1457-1458
Nov. 24, 1680 De ingelanden op ’t eylant Madure schijnen den Pangerang Tsacra Ningrat die wat te streng regeert niet genegen file 2487, folio 1459
June 5, 1681 Novelles van Nagapatnam en Madure file 2489, folio 634-635
Nov. 20, 1692 Een ditto[293] van de opperkoopman, schout bij nagt der oorlogsvloot Joannes Urselinx behelsende desselfs consideratiën over den vervallen handel tot Tutucurijn en ten custe Madure file 2509, folio 798-799
April 17, 1700 Uytschrijvinge van een paerlvisserij ter custe Madure file 2520, folio 167
Oct. 13, 1700 Batalje tusschen de troupen van Oedeaar Paluims gecombineert met die van Tansjaoer en het leger der vorstinne van Madure file 2520, folio 549
Feb. 13, 1701 Goet succes van den lijwaathandel ter custe Madure file 2521, folio 74
Oct. 9, 1701 Den veldheer van de vorstinne van Madure dreygt ’s Compagnies bediendens tot Tutucorijn gewapenderhand van daer te drijven file 2521, folio 502
Oct. 9, 1701 Hope om ter custe Madure wel 8 à 10 tonnen gouts aen lijwaten dit jaer te sullen kunnen insamelen file 2521, folio 503
Feb. 5, 1702 Florisanten kledenhandel ter custe Madure file 2522, folio 75-76
July 4, 1703 Item van een brievje van Pangerang Adepatty Tsjacraningrat tot Madure file 2524, folio 270
Sept. 24, 1703 Een brievje van den Pangerang Adepatty Tsjacraningrat op ’t eyland Madure ontfangen file 2524, folio 394
June 6, 1704 Item een ditto aan den Maduresen Prins Pangerang Adepatty Tsjacraningrat file 2525, folio 275
Oct. 17, 1709 Inhout van een Javaanse brief van de Pangerang Tsjacraningrat op Madure file 2533, folio 540-541
Dec. 11, 1709 De briefdragers der regenten op Madure keeren weder na huys file 2533, folio 690
Nov. 9, 1728 Drie translaat Javaanse briefjes van den Pangerang Adipatty Tsjacraningrat tot Madure en den Radeen Aria Adicara tot Pamacassan ter secretarye gesonden file 2561, folio 659