Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Maccauw. We found 54 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 15, 1671 Den coopman Jacques Boulan geaccordeert de helft van sijn jacht, die hij met eenige luyden van Maccauw heeft laeten maecken, aan deselve over te laten file 2474, folio 128
March 28, 1672 Een Portugees schip met schrijven van Maccauw file 2475, folio 176-178
June 4, 1672 Schrijven naer Maccauw aen de gouverneur aldaer Joan Borges da Silva file 2475, folio 321
Jan. 13, 1673 Radix China tot 15 en galiga tot 12 rijxdaalders te koopen ‘van den borger Abraham Wijs met zijn scheepje de Valck hier jongst uyt Maccauw gebraght’ file 2476, folio 26
Feb. 7, 1678 Een Portugees scheepie uyt Maccauw file 2482, folio 90
Jan. 8, 1679 Een Chinees burger jagt uyt Maccauw file 2484, folio 12
Jan. 11, 1679 Een Portugees scheepje uyt Maccauw gekomen verseylt voorbij dese stadt na Timor file 2484, folio 17
Feb. 16, 1680 De Portugeesen tot Maccauw raecken in decadentie door de geduurige schattingen aen den Tartaren file 2486, folio 183
June 14, 1680 Alsmede een Portugees scheepje St. Joan na Maccauw file 2487, folio 805-806
July 10, 1680 De twee Franse padres Manuel d’Espagnol en Charles Torcotti toegestaen met een Portugees scheepje Nossa Sinjora de Souroura naer Maccauw te vertrecken met hun gevolgh file 2487, folio 919
March 30, 1681 Aencomste van twee Portugese scheepen Nossa Senhora de Rosairo en Nossa Senhora de Milagro uyt Maccauw op Bantam file 2488, folio 393
April 19, 1681 Een Portugees scheepje St. Pedro uyt Maccauw ten handel file 2489, folio 464-465
July 3, 1681 Twee Portugese scheepen Nossa Sinhora de Rosairo en Nossa Sinhora de Milagri van Bantam na Maccauw file 2489, folio 815
Jan. 14, 1682 Ladinge van een Portugees scheepie St. Anthony uyt Maccauw op Bantam file 2491, folio 41
Jan. 26, 1682 Aankomst van den Jezuitische pater Philippus Couplet van Bantam, Maccauw met een Portugees scheepie St. Anthony gecomen file 2491, folio 91
Feb. 14, 1682 Het Engels scheepie Formosa uyt Maccauw op Bantam aangecomen file 2491, folio 285
March 30, 1682 Aankomste van het Portugees scheepie St. Jan tot Bantam uyt Maccauw file 2491, folio 652
April 3, 1682 Translaat briefje van den Portugeesen generaal in Maccauw aan d’Hr. gouverneur generaal file 2492, folio 769-771
May 6, 1682 Een Portugees scheepie genaamt St. Anthony uyt Maccauw hier ter rheede file 2492, folio 978
Jan. 20, 1683 Aankomste van Bantam den Bataviase Mardijker Nicolaes Dias met sijn eygen vaartuyg aldaar uyt Maccau gecomen file 2495, folio 87