Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Maccao. We found 118 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 21, 1670 Een Portugees scheepje Nosse Signora de Casbrotas na Maccao met schrijven aen den gouverneur en regenten file 2473, folio 210
Dec. 26, 1678 Een Portugees schip Santo Pedro van Maccao file 2483, folio 1214
May 18, 1679 Twee brieffjes door den Portugeese gouverneur Anthonio de Castro de Sando, het een aen gemelte Pangiran en het ander aen Radia Brauw geschreven uyt Maccao file 2484, folio 314
June 20, 1679 Een Portugees scheepje van Timor tenderende nae Maccao file 2484, folio 432
March 15, 1685 Arrivement van sekere passagiers van Maccao vertrocken, dogh op de cust van Cochin China gestrant zijnde file 2498, folio 207
June 14, 1685 Het Portugees schip de Nossa Senhora de Rosairo naar Maccao met een der Toncquinse paters file 2498, folio 456
June 14, 1685 En een briefje[184] aan den Senaat tot Maccao van Zijn Edelheyt file 2498, folio 456-457
July 1, 1685 Briefje[212] van Haar Edelens aan den Senaet tot Maccao file 2498, folio 504-506
Aug. 16, 1685 En de van Jamby gecomen Maccaose ambassadeurs Joan Corea de Liger en zijn gevolgh die door den Jambisen Sultan van alles zijn berooft, van wooninge, onderhoud en cleedinge te laten voorsien file 2499, folio 700
April 6, 1686 11 Portugeese scheepjes van Maccao naar diverse plaatsen vertrocken file 2500, folio 395
May 22, 1686 ’t Portugees scheepje Monserrate na Maccao file 2500, folio 689
June 25, 1686 ’t Fluytje Westbroek met den ondercoopman Gijsbert van der Heyde over Maccao vooraff na Hocchieuw te senden file 2501, folio 848
Jan. 13, 1688 Translaat Portugees briefje van den Senaat van Maccao aan Haar Edelens file 2503, folio 33
Dec. 8, 1689 ’t Portugees scheepie St. Paulo van Maccao file 2505, folio 940
Dec. 8, 1689 Translaat Portugese missive[149] van den Senaat tot Maccao aen Haer Edelens file 2505, folio 940-941
Feb. 23, 1702 Verschijninge van een Portugees scheepje uyt Maccao medebrengende een brief van den Senaet aldaar file 2522, folio 101
Jan. 4, 1707 Arrivement van het Portugees scheepje Nossa Senhora de Rosairo van Maccao file 2530, folio 5
April 20, 1709 De Portugese chialoup Jesus Maria Joseph na Maccao file 2533, folio 199
May 11, 1710 De Portugeese Senhora de Boas Novas vertreckt na Maccao file 2534, folio 255
Jan. 28, 1711 ’t Portugees scheepje St. Paulo van Maccao file 2535, folio 91