Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Londen. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 27, 1675 En oock gecommitteerde bewinthebberen uyt Londen over de verlossingevan Samuel Baron file 2479, folio 562
Jan. 22, 1683 Translaat relaes uyt het Engelsch hoedanigh de Bantamse ambassadeurs tot Londen in Engelant ingehaalt ter audiëntie gelaten ende geduurende haar aanwesens aldaar getracteert sijn geworden file 2495, folio 100-112
Feb. 7, 1686 Relaas van deselve over ’t Engels schip De Nicolaes ontrent drie jaren gelden door koopluyden te Londen uytgesonden, om onbekend landen en plaatsen op te speuren, in welcke voyage sij de Straet Mangellanes en de groote Zuydzee passeerden en eyndelijk tot Cheribon aangecomen waren file 2500, folio 102-104
Nov. 1, 1699 En leveren de overheden aan Sijn Edelheyt een copia brief door ’s Compagnies correspondent Adam Francke tot Londen geschreven file 2519, folio 727-728
July 14, 1719 Het Engels schip Sunderland van Londen te dese rheede file 2548, folio 430
May 8, 1731 Twee Engelse schepen ‘van de veritabele Engelsche Compagnie tot Londen genaamt The Hartford en Caezar beide groot 500 tonnen’ op de rheede file 2565, folio 359-360
Dec. 24, 1731 Het Engelsch schip Jacobus en Maria vertrekt na Londen file 2565, folio 868
May 17, 1754 Item van ’t Engels schip Princes Gosta? uyt Londen file 2584, folio 78
July 31, 1768 Van Londen een Engels schip Starkomt ter rheede file 2595, folio 118
May 29, 1769 Arrive van het Engels schip Cruttenden van Londen file 2596, folio 62
July 28, 1769 Arrive van ’t Engels schip Albanis van Londen file 2596, folio 79
June 20, 1771 Het Engelsche schip Gatton van Londen ter rheede file 2598, folio 79
June 14, 1772 Arrive van het Engels schip Gramby van Londen file 2599, folio 76
July 11, 1772 Arrive van het Engelsche schip Gletton van Londen file 2599, folio 85
June 30, 1773 Komst van het Engelse compagniesschip The Valentine van Londen file 2600, folio 83-84
Aug. 4, 1773 Arrivement van het Engelsche compagniesschip The Duke of Portland van Londen file 2600, folio 97
Aug. 18, 1773 En een ander, het Engelsche compagniesschip The Alfred van Londen gearriveerd file 2600, folio 102
Feb. 18, 1794 Het Engelsch schip Prince William Henry naar Londen vertrokken file 2614, folio 28
Aug. 16, 1795 Vertrek van de Engelsche scheepen Bridgewater, The Briton, Woodforth en Albion naar Londen file 2615, folio 103