Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Limbangan. We found 11 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 13, 1701 Ontfang eener missive van Demang Marta Singa tot Limbangan file 2521, folio 436
June 2, 1710 Inhoud van een brief door Wangsa Dita tot Limbangan aan Sijn Edelheyt geschreven file 2534, folio 287
Jan. 7, 1710 Javaens briefje van Wangsa Dita tot Limbangan file 2535, folio 8-10
Sept. 7, 1711 Javaense briefje van Demang Marta Jouda tot Limbangan file 2536, folio 766
Oct. 15, 1711 De zoon van den Demang tot Limbangan keert naar huys met de nevenstaande brief voor zijn vader file 2536, folio 848-849
Sept. 22, 1714 Rolle van de verloopene huysgezinnen in de Priangse landen na de Craoangse en andere districten sedert drie jaren herwaarts namelijk uyt de districten van Soucapoera, Bandong, Soumedang, Parakanmoentjang en Limbangan file 2541, folio 1004-1011
Jan. 14, 1726 Versoek van den tweeden regent over het landschap Limbangan, den radeen Wangsa Dita om in stede van den overleden eersten regent den Kiay Demang Marta Singa aangesteld te werden file 2559, folio 17-18
Nov. 28, 1730 Insertie van twee translaat brieven en een geschrift van Ranga Limbangan, den koning van Bouton en den gesanten van Banjermassing file 2564, folio 885-889
Nov. 28, 1730 Van den Ranga Limbangan file 2564, folio 885-887
June 17, 1741 Dito van die door Radeen Ranga van Limbangan geschreven file 2572, folio 341
Sept. 7, 1741 Insertie van de brieven door corporaal Jan Baptist van Preanger en Limbangan geschreven file 2572, folio 555-556