Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Lande. We found 10 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 19, 1685 Notitie van de plaatsen op ’t land van Halamahara, daar eenige nagel- en nooteboomen te vinden zijn file 2498, folio 58
May 28, 1687 Mitsgaders een Balyse rover door eenige onser inlandse soldaten van capitein Tiben op ’t land van Crocot ter neder gevelt file 2502, folio 336
July 8, 1687 De chialoup de Brak na ’t hoge land van Bantam om te recoqnesceren na den chialoup ’t Casteel Batavia file 2502, folio 458
Dec. 14, 1687 ’t Retourschepen den Eenhoven mede na ’t hogeland van Bantam file 2502, folio 957
Dec. 16, 1687 Per expresse patchiallang van ’t hoge land van Bantam briefje van den gewesen ambassadeur Mr. Vincet Paats file 2502, folio 957
Jan. 12, 1688 Vertreck van gemelte jagt de Zeyst na Timor tegens de rebellen van Carbassa Bulba op ’t eyland Rotty om haar tot gehoorsaamheyt en reconciliatie met die van Termane en Lande te brengen file 2503, folio 28
Aug. 4, 1688 Relaas van 3 matroosen over het verongelucken van de fluyt Stavenisse aan ’t land van Nataal file 2503, folio 334-336
Jan. 3, 1690 En vertrekken daarmede naer de retourvloot onder ’t hooge land van Bantam file 2506, folio 4
July 7, 1690 Aen Dain Mangimba een leen brief te geven van een stuck lands bewesten de Sontar ontrent Jaty Nagara breet 100 roeden file 2506, folio 318
Jan. 30, 1691 ‘Brief[60] aan alle des Compagnies getrouwe en oude bondgenoten en regenten op het land van Solor’ file 2507, folio 42-45