Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Johoor. We found 23 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 10, 1680 Dain Mangika onthout hem op Johoor nog file 2487, folio 1275
May 6, 1683 Aenkomst van een afgesant van de coninck van Johoor file 2495, folio 446
July 31, 1684 Translaat missive[276] door den Dato Paducca Radja van Johoor aan de residenten tot Jamby en Palembang geschreven file 2497, folio 882-885
Aug. 2, 1684 Resolutie wegens Johoor, Palembang en Jamby file 2497, folio 899-900
March 9, 1685 Remonstrantie[78] aangaande Jamby ende de heerschappije Johoor, gegeven aan Monsr. Aurnout Faa en Joan Keyts file 2498, folio 194-203
March 17, 1685 De coning van Johoor dood file 2498, folio 210
June 20, 1685 Nederduytse articulen van ’t contract[192] tusschen d’Edele Compagnie en die van Johoor gemaakt file 2498, folio 470-474
June 1, 1687 Berigt dat een Javaans vaartuyg tusschen Batavia en Indermayoe van 2 Johoorse vaartuygen was afgelopen en gespolieert file 2502, folio 361
June 21, 1691 Conferentie met de gesanten van Johoor file 2507, folio 287-288
May 14, 1693 Den handel op Johoor wast sterck aan en doet die van de Compagnie op Malacca grote schade file 2510, folio 423
May 3, 1695 Item ’t jagt de Beurs en de chialoup Johoor na Malacca, de laetstgemelte om daer aangehouden te werden file 2514, folio 282
July 5, 1695 Schrijvens van hier aan den laestgem. afgegaan met ordre om de chialoup Johoor ten spoedigsten dit heen te senden file 2514, folio 436-437
June 6, 1698 Voorts wegens de siekte van Sultan Ratoe en zijn clagten over die van Johoor file 2518, folio 342
July 28, 1699 Berigt wegens de besendinge van Malacca na Johor om den jongen coning in sijn aangevaerde regeringe te filiciteren file 2519, folio 479
March 9, 1700 Een briefje naer Malacca afgevaardigt waerbij de bediende werden gequalificeert ontrent den nieuwen Johoorsen coning te handelen als met den voorgaanden file 2520, folio 131-132
May 9, 1709 Grote brand zoo aldaar als tot Johoor ontstaan file 2533, folio 236
Sept. 15, 1712 Berigt wegens de oorlogstoerustingen te Johoor file 2537, folio 616
March 12, 1713 Vrugtelose voyagie naar Johoor van den ondercooplieden Jan Lispensier en Himanus Molineus file 2538, folio 138
April 26, 1713 Inhaling van de Johoorse gesanten file 2538, folio 224-230
March 27, 1722 Een Portugees scheepje met name Nossa Senhora de Coscepçaon met salveering van de meeste manschap omtrent Poulo Panjang beoosten Johoor verongeluckt file 2554, folio 222-223