Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Guitton. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 17, 1675 De Papegay en Posthoorn van Japara en Java’s Oostkust file 2479, folio 539
Feb. 26, 1676 De schepen Laaren, Experiment, Nuyssenburgh, Grootenbroeck, de Snaauw, de sloepen Granaatappel, Egmont, Nachtegaal, als een correcorre na Java’s Oostkust onder Jan Fransen file 2480, folio 58
July 3, 1677 Onse capiteyn der Maleyers van Java’s Oostkust met schrijven van d’Hr. Speelman en capiteyn Harman Egbertsen file 2481, folio 300-305
Aug. 28, 1677 Schrijven met inlants vaertuygh aen d’Hr. Speelman op Java’s Oostkust file 2481, folio 399-402
Feb. 17, 1680 De chialoup Orangieboom van de Oostkust van Java met schrijven uyt het leger van d’Ed. Jacobus Couper en van Japara file 2486, folio 191-192
March 23, 1680 Resolutie over de saecken van Java’s Oostcust en Indramayoe file 2486, folio 309-310
July 31, 1680 Het schip Mauritius Eylant, de hoecker de Goutvinck en de Vliegende Swaan; item de sloepen Mangusboom en Nachtegaal uyt den treyn op Java’s Oostcust file 2487, folio 1077
Aug. 20, 1680 De fluytschepen Marcken en Buuren van Bima en Java’s Oostcust file 2487, folio 1123
Jan. 11, 1695 De patsjallang de Vogeltruys na Java’s Oostkust gesonden om in retour te berigten wat houtwerken aldaar vaerdig leggen file 2514, folio 22
March 12, 1695 De patsjallang de Vogelstruys van Java’s Oostkust geretourneert met berigt wat voor houtwerken aldaer vaerdig zijn file 2514, folio 189-190
March 12, 1696 Vertreck van de nevensgemelte dry bodems nae Java’s Oostkust om houtwercken file 2515, folio 160
March 29, 1696 De Siamse paardekoopers vertrecken na Java’s Oostcust om paarden voor den Coningh te koopen file 2515, folio 238
Sept. 30, 1700 Met een recommandatie briefje aan Compagnies bediende op Java’s Oostkust file 2520, folio 524
May 16, 1703 Tot beveyliging van het vaerwater langs Java’s Oostkust en Sirrebon tegens de zeeschuymers file 2524, folio 175
Feb. 26, 1747 De Spion komt van Java’s Oostkust file 2577, folio 43
July 20, 1787 Vertrek van den heer geëligeerd gouverneur en directeur van Java’s Noord Oostkust Jan Greeve onder ’t ceremonieel bij diergelijke plegtigheden gebruykelijk file 2610, folio 98-99
Oct. 4, 1787 Afhaal van de heer Raad Extra-ordinaris van Indiën en afgegaan Gouverneur Directeur van Java’s Noord Oostkust Johannes Siberg nevens Zijn Edeles gemalinne van voorszeide transport bodem file 2610, folio 132
Aug. 16, 1796 En Java’s Noord Oostkust file 2616, folio 203
March 2, 1803 Het schip de Harmonie vertrekt naar Java’s Oostkust file 2618, folio 12
March 31, 1803 Vertrek van het pink scheepje de Indus naar Java’s Oostkust file 2618, folio 16