Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Jaccatra. We found 112 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 16, 1673 De schans Jaccatra met Inlantse soldaten te mannen file 2476, folio 285
Jan. 6, 1682 Den pachter van de vaart Molenvliet toegestaan iemant ontrent Jaccatra te stellen om de gerechtigheyt der passerende goederen daar beneden te genieten maar niet hooger op[7] file 2491, folio 18-19
Jan. 23, 1682 De Chinese toegestaan een steene huysie tot bewaring harer graven even boven Jaccatra te mogen bouwen doch sonder afgodendienst daar in te houden file 2491, folio 74
June 20, 1684 Item acte van privilegie[217] en afstant wegens de Jaccatrase jurisdictie file 2496, folio 726-732
March 16, 1685 Een brugh over het Molenvliet mitsgaders de Groote Rivier omtrent Jaccatra te laten leggen file 2498, folio 209
April 27, 1685 Sekere landerijen agter Jaccatra tot een kruytmolen te copen file 2498, folio 309
May 15, 1686 Publicatie van ’t biljet[114] waarbij alle de hoofden der landen beoostende jurisdictie van Jaccatra tot Pamanoekan toe gelegen opontboden werden file 2500, folio 641
May 18, 1688 Resolutie[263] over alle Oosterse slaven die buyten de limiten van Jaccatra vlugtende agterhaalt werden file 2503, folio 221
May 30, 1690 Danckdag over de veroveringh van Jaccatra file 2506, folio 237-238
July 12, 1690 Een stuckje lants beoosten ’t fortje Jaccatra van Jaques Jaquelin voor 130 rds in te koopen tot uytsight file 2506, folio 322-323
July 12, 1690 Van ’s Compagnies land beneden Jaccatra een stuck aff te sonderen tot een campon den Balyers onder den capitain Solat file 2506, folio 323
May 12, 1693 Neemt mede 34 overlopers uyt dat in ’t district van Jaccatra file 2510, folio 420
July 7, 1693 Van 8 rds en een woningh in de fortresse Jaccatra file 2511, folio 589
Dec. 31, 1694 d’Inkomsten van ’t Koninkrijk Jaccatra voor den jaere 1695 verpaght tegenes rijksdalders 9292 ter maant gelijk hier nevens blijkt file 2513, folio 936-937
Nov. 23, 1695 Rapport van gecommitteerdens wegens de incomsten van ’t koninkrijk Jaccatra t’sedert 1 september des voorleden jaers tot ultimo augusto deses jaers bedragende rijxsdaalders 157922 ½ file 2514, folio 712
Dec. 31, 1695 De incomsten van ’t koninkrijk Jaccatra voor den jare 1696 verpagt tegens rijxsdaalders 9534 ter maend gelijk hiernevens gespecificeert werdt file 2514, folio 757
Dec. 31, 1696 Verpagtinge van de inkomsten des Coninckrijx van Jaccatra voor den jare 1697 tegens rdrs 9632 ter maand file 2516, folio 994
Dec. 31, 1697 Verpagtinge der incomsten van Coninkrijk Jaccatra voor anno 1698 file 2517, folio 953-954
Dec. 31, 1698 Verpagting der incomsten van het coninkrijk Jaccatra voor het aanstaande jaar 1699 file 2518, folio 751-752
Dec. 31, 1700 Generale verpagting en rendement der incomsten van ’t Coninkrijk Jaccatra voor den jare 1701 file 2520, folio 693-694