Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Hougly. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 30, 1687 De fluyt Bovencaspel van Bengale met een missive van den Edelen oppercoopman en gesaghebber Pieter Willeboorts mitsgaders den raad tot Hougly aan Haar Edelens file 2502, folio 346-348
Jan. 2, 1688 Missive[77] van de oppercoopman Pieter Willeboorts en Raad te Hougly file 2503, folio 5
Jan. 24, 1688 Missive[109] van den oppercoopman Pieter Willeboort en raad tot Hougly file 2503, folio 44
Feb. 2, 1688 De twee brieven[119] daarmede ontfangen van den oppercoopman Pieter Willeboorts en raad tot Hougly file 2503, folio 56
July 13, 1688 Met twee origineele brieven[349] aan d’Edele Pieter Willeboorts en raad tot Hougly file 2503, folio 304
Sept. 2, 1688 Dubbele missive[30] voor den oppercoopman en pl. gesaghebber Pieter Willeboorts nevens den raad tot Hougly file 2503, folio 376
Aug. 21, 1689 Missive[479] van Haar Edelens aen den Houglys gouverneur Melk Borghondaer[480] file 2505, folio 581-583
July 31, 1695 Korten inhoud uyt die van de pl. gesaghebber en raet tot Hougly file 2514, folio 514
April 29, 1696 Medebrengende twee originele brieven van den provisioneel gesaghebber Van Dijxhoeck en raad tot Hougly, de eene van Sijn E. apart geschreven zijnde file 2515, folio 310
May 22, 1696 Met gemeen en secreet schrijven deser regeringe aan den directeur van Dijxhoeck en raad tot Hougly file 2515, folio 382-383
Nov. 8, 1696 En Loesy, de Moorse fortresse tot Hougly, overheert en ingenomen hebbende file 2516, folio 898
April 17, 1701 Tot geleyde eener missive van den oppercoopman Jacob Pelgrom en raedt tot Hougly file 2521, folio 177
Jan. 8, 1722 De fluyt Velserhoofd uyt Bengale met een originele brief van den directeur en raad tot Hougly file 2554, folio 16
Oct. 19, 1725 [Depeche van ’t Vaderland Getrouw, Gansenhoeff, Ouwerkerk, Bentveld, en Sleewijk naar Bengalen over Malacca met briefjes voor Malacca en Hougly] file 2558, folio 577
Feb. 18, 1726 Benevens het arrivement der Pattenase vloot tot Hougly met de daarop gevallen ongelden file 2559, folio 149-150
Feb. 2, 1728 Arrivement van de Engelse chialoup St. Martha van Hougly file 2561, folio 75
May 19, 1728 De boekhouder van het schip Noordbeek met een duplicaat gemeene en aparte missive van de bedientens tot Hougly uyt de Straat Zunda aan de wal file 2561, folio 256
Sept. 23, 1730 Korten inhoud van de Houglyse brieven file 2564, folio 714
July 14, 1731 Per den boekhouder van het schip ’t Land van Beloften komende uyt Bengale, ontfangen een gemeen en secrete advys van den Houglyse bedientens file 2565, folio 545-546
May 8, 1740 ’t Schip Proostwijk vertrekt over Padang na Bengale met schrijvens aan den ministers tot Padang als Hougly file 2571, folio 324