Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Enkhuyzen. We found 36 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 8, 1671 De fluyt Grootenbroek uyt het vaderlant voor Enkhuyzen file 2474, folio 237
June 27, 1673 Soetendael uyt het vaderlant voor Enkhuyzen file 2476, folio 337
Jan. 16, 1674 Swanenburgh uyt het vaderlant voor Enkhuyzen file 2477, folio 18
May 8, 1674 Briefje van het jagt de Zijp komende van Enkhuyzen file 2477, folio 142
Jan. 25, 1675 Het schip Den Briel in de Straat Sunda leggen na het vaderlant mede aangeleyt voor Enkhuyzen file 2478, folio 136
May 15, 1675 De hoeker het Korhoen uyt het vaderlant voor Enkhuyzen file 2478, folio 378
May 23, 1682 Het schip Asia uyt onse vaderlant over Caap de Goede Hoop voor de camer Enkhuyzen met 304 zielen file 2492, folio 1088-1089
June 12, 1682 Het schip Asia voor het vaderlant aangelecht voor de camer Enkhuyzen file 2492, folio 1280
Oct. 8, 1686 De Guldewagen voor Enkhuyzen aangelegt file 2501, folio 1221
April 12, 1687 Arrivement van de fluyt Hobré van de Camer Enkhuyzen naar India geëquipeert file 2502, folio 242
Aug. 17, 1687 Twee particuliere missive van de Edele heeren bewinthebberen tot Hoorn en Enkhuyzen, dubbelde originele missive van den commandeur Simon van der Stel en Raad aan de Caab file 2502, folio 624
July 2, 1695 Het schip de Gent voor reecq. van de camer Enkhuysen uyt ’t vaderlant g’arriveert file 2514, folio 425-426
Oct. 13, 1735 De retourscheepen der eerste besending Everswaart en Soetelingskerk voor de kamer Zeeland, Oostrust, Gooidschalksoird, Sorgwijk, Veenenburg, en de Duyff voor Amsterdam, Rustenwerk voor Delft, Maria Adriana voor Rotterdam, Cornelia voor Hoorn, en Petronella Alida na Enkhuysen verlaten dese rheede onder de vlagge van den commandeur Jan Elsevier file 2567, folio 793
Jan. 24, 1749 Depeche van ’t retourschip Osdorp voor de kamer Enkhuyzen file 2578, folio 10-11
Sept. 7, 1750 En de Bevalligheyt en d’Immagonda na Delft en Enkhuyzen file 2579, folio 216-217
Nov. 13, 1759 De Immagonda van Enkhuyzen gearriveert file 2589, folio 126
Dec. 18, 1761 Langewijk van Enkhuyzen ter rheede file 2591, folio 281
July 21, 1762 Drie schepen, de Liefde, Anschat, d’Admiraal de Ruyter en d’Immagonda van Enkhuyzen komen ter rhede file 2592, folio 135
Oct. 19, 1762 Depeche van de voorzeylder d’Immagonda naar Enkhuyzen file 2592, folio 177
March 1, 1763 Arrive van het schip Enkhuyzen van Enkhuyzen file 2593, folio 24