Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Engel. We found 85 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 12, 1661 De d’Avontur Marchand en de Oraas naer Engelant file 2461, folio 65
Feb. 13, 1661 Nieuws uyt Engelant file 2461, folio 67
July 13, 1661 [Het Engels jacht Barbado Marchand van Macassar gekomen] file 2461, folio 389
July 21, 1661 Over Engelant aen d’Heeren Seventhien te schrijven file 2461, folio 417
Aug. 3, 1661 Brief van het Engels fregat Nieuw Casteel file 2461, folio 441
Oct. 18, 1668 Brieven aen d’Heeren Seventhien getekent om over Engelant te gaan file 2471, folio 358
Sept. 2, 1671 Met schrijven aen d’Heeren 17en over Engelant file 2474, folio 263
Sept. 22, 1672 De chialoup de Roos naer Bantam met schrijvens aen d’Heeren 17en over Engelant file 2475, folio 525-526
Oct. 29, 1672 De hoeker de Lijster van de Caep met tijdingh van de oorlogh tusschen Engelant en Vrankrijk file 2475, folio 611
Sept. 26, 1675 De sloep de Leguaen na Bantam met brieven van het vaderlant voor Engelant file 2479, folio 710-711
May 26, 1676 Tijding van een Engels scheepje uyt Engelant op Bantam file 2480, folio 158
Oct. 3, 1676 Met brieven voor het vaderlant om over Engelant aan d’Heeren Seventhien te gaan file 2480, folio 368
Jan. 14, 1678 Briefje over Engelant na ’t patria te schrijven wegens d’Hr. generaels doot file 2482, folio 34
June 3, 1678 Extract generale missive der Heeren 17en de dato 18 october 1677 over Bantam en Engelant ontfangen file 2482, folio 436
June 15, 1678 Dubbelt schrijven over Engelant met en Bantam van d’Heeren 17en ontfangen gedachtekent 18e October file 2482, folio 466
June 18, 1678 Seker Engels capitein Mr. Wildy van Bantam alhier verschenen file 2482, folio 468
June 23, 1678 Resolutie om den Engelsen capitein Wildy voor dese mael op het versoek van den agent Mr Robbert Parker met een mast en een boegspriet t’accommodeeren file 2482, folio 483
June 28, 1678 Het versoeck van den Engels capitein Mr Wildy om alhier van de ingesetenen eenig Japans staefcooper te mogen coopen afgeslagen file 2482, folio 499
Oct. 13, 1680 Met de generale brieven aen d’Ed. Heeren 17en in het patria om met het Engels schip de Falcon over Bantam en Engelant naer Amsterdam te gaen file 2487, folio 1276
Oct. 14, 1680 Arrivement van het Engels schip de Nathaniël uyt Engelant file 2487, folio 1285