Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Edam. We found 88 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 15, 1685 En ’t uytgeven van ’t woeste eyland Edam in volle eygendom aan Zijn Edelheyt file 2499, folio 689
Sept. 17, 1685 Zijn Edelheyt gaat per de chialoup ’t Casteel Batavia naar ’t eyland Edam om ’tselve eens te besigtigen, en zigh wat te vermaken file 2499, folio 773
Nov. 2, 1685 ’t Schip de Betuwe met parthije heeren en juffrouwen na ’t eyland Edam om een speelreyse file 2499, folio 875
Nov. 3, 1685 Den d’chialoup ’t Casteel Batavia met Zijn Edelheyt en de heeren Marten Pit, Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin, na de rheede en ’t Eyland Edam file 2499, folio 875
June 22, 1688 Toukanack van de negorije Raccauw op Edam te plaatsen file 2503, folio 268
Aug. 11, 1691 Den gesant van Abessina ‘genaamt Choodja Morat’ naer Edam om getracteert te werden file 2507, folio 366
Aug. 13, 1691 Den gesant van Abessina comt terugge van Edam file 2507, folio 377-378
April 11, 1692 d’Heeren Joan van Hoorn en Isaac de Saint Martin van Edam en Onrust terugge, hebbende op ’t laatste den equipagiemeester voorgestelt en de werken besigtigt file 2508, folio 280
June 9, 1695 En onderwijlen seker priester die bij hem is op ’t eylant Edam te plaetsen file 2514, folio 381
June 10, 1702 Zijn Edelheyt zeylt des morgens vroeg om een zeelugje na ’t eylant Edam, en komt des avonds weder in ’t Casteel file 2522, folio 365
March 23, 1703 Dog ’t sappanhout op Edam file 2524, folio 104
July 10, 1703 Dog de 18 meest schuldige en 3 gewesen lijfeygenen na het eyland Edam te senden om aldaar tot het vertreck der Ceylonse scheepen te laten arbeyden file 2524, folio 281
Nov. 9, 1703 Warga Dieuwa Javaan en medecomplice van den oproerigen Radeen Alieth na Edam in de ketting file 2524, folio 475
July 14, 1705 Den Tjassemsen ombol Soetadrila en Radingh Singa Soeta werd verstaan voor een jaar op ’t eyland Edam te bannen file 2527, folio 620
Aug. 25, 1705 En eyndelijk van de Javaanse paapen onlangs van Sirrebon met de Vegt hier aangekomen, één na de Caap tot exileeren en d’andere op Edam te laten arbeyden file 2527, folio 754
Sept. 18, 1705 Naya Gatty na Edam te senden file 2527, folio 827
Oct. 20, 1705 De 7 Javanen van ’t gevolg van Jaya Jouda thans op ’t eyland Edam verbannen zijnde, werd verstaan weder op vrije voeten te stellen file 2527, folio 924
March 24, 1707 ’t Engels scheepje Oly Freguat komt van Canton bij ’t eyland Edam ten anker file 2530, folio 178
Sept. 7, 1708 Welk hun het eylant Edam belooft alwaar door capitain Hendrik van der Horst werden bestelt file 2532, folio 578
Dec. 30, 1708 De patschiallang de Veerman op Edam van Malacca met een briefje file 2532, folio 767-768