Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Cust van China. We found 13 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 5, 1665 Ter Boede van de cust van China file 2466, folio 49-51
Feb. 25, 1665 Nieuwendam van de cust van China file 2466, folio 81
March 3, 1665 De Caneelboom van de cust van China file 2466, folio 96
May 1, 1665 [Alphen en Klaverskercke voor Japan, Vlaerdingen en Caneelboom ook de Zandloper voor de cust van China te senden] file 2466, folio 218
April 14, 1683 Resolutiën wegens de besendingen na Japan en de Cust van China; item Jamby file 2495, folio 382
June 5, 1683 Item raekende de te doene besending van t’ hoecker de Croonvogel, alsmede de scheepen Zeyst, Sillida en ’t jagtje ’t Wout na de Cust van China file 2495, folio 549
June 11, 1683 Resolutie wegens de te doene besendinge desen jaere naar de Cust van China file 2495, folio 565
June 15, 1683 Resolutie raekende de besendinge na de Cust van China en onse gevangene op ’t eylant Formosa file 2495, folio 597
June 16, 1683 De jagten Zeyst en Sillida; item ’t hoeker ’t Wout na de Cust van China met den principaal oppercoopman Jurriaen Munnick en coopman Bernard Broeders file 2495, folio 599
April 5, 1684 Korten inhoud van ’t rapport en gedane voyagie langs de cust van China file 2496, folio 419-426
July 22, 1684 Den oppercoopman Joannes Leeuwenson voorgestelt en vertrekt met de scheepen Naaltwijk, Zillida, Gideon, en Naardermeer als opperhooft over den negotie na de cust van China file 2497, folio 844-845
Jan. 9, 1685 De fluyt Naardemeer van de cust van China terugge met een missive[488] van den oppercoopman Joannes Leeuwensoon file 2498, folio 20
March 15, 1685 Arrivement van sekere passagiers van Maccao vertrocken, dogh op de cust van Cochin China gestrant zijnde file 2498, folio 207