Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Ship name is Akerendam. We found 16 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 3, 1678 Af te senden magt na Crawang te nemen op 150 man file 2482, folio 6
July 7, 1679 De regent van Chebet off Crawang Wiera Soeta present hier zijnde vereert met de naem van Tommagon Natta Jouda file 2484, folio 481
July 8, 1680 Translaat Ola van Maas Pougar uyt de Crawangse bovenlanden aen Haer Edelens file 2487, folio 914-915
May 2, 1681 Gepleegde roverije door de rebelle Balyers aen de Crawangse ingesetene file 2489, folio 533
Jan. 17, 1682 Deman Raxa Nagara schijnt een der best Crawangse hoofden file 2491, folio 56
Jan. 26, 1682 Gestelde vaste limietscheydinge der landen om de oost van Crawang tot Indermayoe toe file 2491, folio 96-97
Nov. 19, 1685 Translaat briefje van den Crawangse Ombol Astra Diepa aen Sijn Edelheyt file 2499, folio 925-926
July 11, 1686 Berigt van sekere Javanen wegens ’t aflopen van haar vaartuygen door twee Johorse rooff-vaartuygen ontrent Crawang Sandoelan file 2501, folio 919-920
April 6, 1691 Insertie van een klagtschrift van den Tommagon Panata Juda tegens den lieutenant Willem Kuffelaer over het verpagten van twee visserijen ‘genaamt Sarakan en Sadary’ op Crawang file 2507, folio 147-148
Feb. 13, 1698 Een briefje van den commanderent sergeant Jacob Heyrmans tot Tanjongpoura in faveur van de Tommagon Panatta Jouda en andere Crawangse regenten file 2518, folio 104
March 23, 1704 Hebbende de avenues van Crawang alvoorens behoorlijck beset gelaten file 2525, folio 154
March 25, 1704 Verschijning van den Crawangsen ombol Wirabaya van Cheribon met een briev van den resident Jacob Heyermans en raad file 2525, folio 157
March 1, 1741 Ordre om jabonhout te laten kappen, schillen en na Crawang te senden file 2572, folio 112
Feb. 12, 1746 Versoek om ordres ten bijeenbrenging van alle de geweiren onder de inlander te Crawang file 2576, folio 16
April 23, 1775 De ligters Deventer en de Verwagting naar Crawang ter kruyssing op de zeeroovers gezonden file 2602, folio 63
June 27, 1776 De pantjalling de Snelheid naar Crawang om te kruissen file 2603, folio 100