Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is princes van Orange en Nassauw. We found 37 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 20, 1659 Den tijger […] sterck boven in Craoan onder de houthackers file 2460, folio 20
Feb. 6, 1659 Twee prauwen met vee en eetwaren van Craoan file 2460, folio 39
Feb. 26, 1659 De schepen Dordrecht en Angelier gaen ’t seyl van […] hoeck van Craoan als den Ruygenhoeck kruyssen file 2460, folio 58
April 15, 1659 Een inlants vaertuyg van Craoan brengt een brieff aen Sijn Edelheyt van den sabandar aldaer file 2460, folio 114-115
April 15, 1659 [Inhout van gemelten Craoansen gebieders brieff] file 2460, folio 115
April 22, 1659 Den capitein van de Javanen hier wert toegestaen sijn groff vee uyt Craoan hier over land te brengen file 2460, folio 124
May 4, 1659 Het jacht den Drommedaris en het fluytie de Patientie seylen naer Craoan om daer te cruyssen file 2460, folio 145
Aug. 16, 1659 250 koebeesten uyt Craoan over lant aengebracht file 2460, folio 278
Aug. 24, 1659 Komen een groot partije koebeesten uyt Craoan over lant om hier gevent te werden file 2460, folio 289
Sept. 15, 1659 Een brieff van een der gebieders op Craoan aen haer Edelens file 2460, folio 322
Sept. 25, 1659 Een brieff van den gouverneur generael aen den gebieder van Craoan geschreven met desselfs dienaer file 2460, folio 343
Dec. 16, 1659 Comt een vaertuygh van Paccalongen ende een van Craoan met brieven van de gebieders aldaer aen d’Hr. gouverneur generael file 2460, folio 425
Dec. 16, 1659 Translaet van den brief door den Craoansen gebieder geschreven file 2460, folio 426
Dec. 26, 1659 Comen 300 stucx koebeesten van Craoan overlant file 2460, folio 432
Dec. 30, 1659 Item brieven door haer Edelens na Craoan en Paccalongen file 2460, folio 438
March 18, 1661 Tijding van Craoan file 2461, folio 116
April 21, 1661 “Eenige Javanen” van Craoan file 2461, folio 177
July 18, 1661 De sabandar Sarragatty van Craoan komt met dry vaertuygen file 2461, folio 400
Sept. 17, 1666 [Jacques Boulan versoeckt seker broeck tussen de revieren Craoan en Bacassy om een uytwatering te geven; die door de lantmeter Fredrick Muller te laten visiteren] file 2469, folio 275
Sept. 16, 1667 Een briefjen van den licentmeester nae Craoan file 2470, folio 236-237