Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Coromandel. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 21, 1675 Item briefje van den Deensen gouverneur op Coromandel aan d’Hr. Generael file 2479, folio 892-894
Aug. 2, 1680 Resolutie wegens Chormandel en Nagapatnam file 2487, folio 1092
April 21, 1685 De Schelde van Coromandel gearriveert file 2498, folio 305
May 1, 1685 Vertrek van het schip Hendrik Maurits over Ceylon en de China en de Schielant directelijk na Coromandel file 2498, folio 334
May 1, 1685 Missives[127] daarmede aan de respectieve gouverneurs tot Ceylon en Coromandel afgegaen nevens een protest aan de Engelse gouverneur tot Madras over ’t voorgevallene met d’Engelschen op Zillebaar ende Indrapoura file 2498, folio 334
Aug. 20, 1688 ’t Retourschip Honsholredijk en ’t jagt de Purmer naar Coromandel file 2503, folio 364
July 7, 1693 Drie weggelopene soldaten en een vrijman van Cormandel weder herwaarts gesonden op de belofte van den gouverneur aldaar gepardonneert file 2511, folio 588
May 4, 1695 ’t Jagt Woggenum na Bengale over Ceylon en Cormandel file 2514, folio 298
July 24, 1700 Ontfang van een briefje uyt de Straet van de fluyt Venhuysen wegens desselfs aancomste van Chromandel file 2520, folio 396
Sept. 21, 1703 En aanleg van de fluyten de Schulp, Rosenburg, en Molenwerf, de twee eerste na Bengale en ’t laaste na Cormandel file 2524, folio 391
May 16, 1710 Een briefje van den vertrocken Cormandels gouverneur Daniël Bernard uyt de Straat ontfangen file 2534, folio 260-261
July 7, 1712 Het fregat Jordaan van Coromandel file 2537, folio 424
Sept. 25, 1716 Conink Carel van Cormandel met twee brieven van Nagapatnam file 2544, folio 633-634
Nov. 1, 1716 Vertreck van thien retourschepen onder den gewesen gouverneur van Cormandel Daniël Bernard vooraf na de Caab van Goede Hoop file 2544, folio 746
Oct. 15, 1720 Ses schepen werden onder den aangestelde Cormandelse secunde Dirk van Cloon over Malacca en Bengale en Cormandel gedepescheert file 2551, folio 643
Nov. 11, 1732 Ter Horst van Cormandel op de rheede met schrijvens van Masulipatnam file 2566, folio 794
Oct. 23, 1735 De chialoup het Opontbod na Malacca, het jagt Middenrak na Cormandel en de scheepen Haamstede, Leyduyn met de chialoupen Decca en Chensura na Bengale file 2567, folio 823
Aug. 31, 1743 De kruyspantjallang uyt de Straat met brieven en papieren van het schip Noordwolfsbergen van Cormandel file 2574, folio 498
June 15, 1761 Besluyt in Rade van India [inzake het bestuur over Ceilon en Coromandel] file 2591, folio 108