Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Candia. We found 33 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 12, 1680 Rapport van den gesant Jan de Bucqouy wegens Candia file 2486, folio 541
June 5, 1681 Het geschenk voor Ragia Singa na Candia opgesonden tot Citavaque blijven staen file 2489, folio 636
June 5, 1681 Item 4 gevangene Europianen uyt Candia file 2489, folio 637-638
June 7, 1681 En een Nederlander, alle 3 uyt Candia geluckigh gevlugt file 2489, folio 653
June 15, 1681 Eerste resolutie wegens de twee Engelse uyt Candia gecomen over hun vertrecq na Bantam file 2489, folio 743
June 27, 1681 Resolutie om de twee Engelsen uyt Candia van Ceylon gecomen nae Bantam bij haeren agent te largeren file 2489, folio 792
June 28, 1681 En daermede oocq de twee jongst van Ceylon gecomen en uyt Candia gevlugte Engelsen file 2489, folio 792-793
July 3, 1681 Den Engelsen agent Charel Beyert danckbaer voor de overgesondene twee Engelsen uyt Candia gevlugt file 2489, folio 814
Sept. 12, 1683 Rapport[452] van twee Engelse gevangenen Willem Day en Thomas Corbay uyt Candia over het gedoente van Radja Singa tot Colombo gedaen file 2495, folio 893-898
Jan. 3, 1684 Den Coning van Candia wil ons caneel genoeg verschaffen en ook volcq genoegh tot het schillen geven file 2496, folio 6-7
April 24, 1688 Translaat ola uyt name van den Candischen coning door desselfs rijxgrooten aan de heer gouverneur Laurens Pijl en raat tot Colombo file 2503, folio 190-191
March 12, 1693 Meldende den goeden toetsand van saeken in dat gouvernement en speciael in ’t reguard van den Coning van Candia file 2510, folio 246
June 28, 1695 Gerugten van de coninginne van Candia’s doot file 2514, folio 407
Sept. 5, 1696 De genegentheyt van den coning van Candia tot d’Ed. Compagnie begon eer en meer op te wackeren? file 2516, folio 733
Feb. 13, 1701 Terugkomste van Compagnies gesant uyt Candia tot Colombo file 2521, folio 74
May 11, 1701 Gesanten en schenccagie van den coning van Candia stonde af te comen file 2521, folio 223
June 21, 1710 Nieuws wegens de keyserlijcke bruyd van Candia file 2534, folio 317
May 20, 1714 Extraordinaris gesantschap met een considerabel geschenk van den coning van Candia na Colombo file 2540, folio 528-529
Jan. 21, 1721 De capitain Dirk Tempelzel was met een geschenk ’s Compagnies weegen na Candia opgesonden file 2552, folio 48-49
March 14, 1732 Den capitein Johan Wilhelm Snee in ambassade na het hof van Candia gesonden met een geschenk file 2566, folio 168