Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Vogel, Juffrouw de. We found 49 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 31, 1669 De hoeker de Poelsnip van de Caap de Goede Hoop file 2472, folio 19
Feb. 3, 1675 Het jagt Voorhout naar de Caap de Goede Hoop file 2478, folio 170-172
May 23, 1675 De fluyt Delfshaven van de Caap de Goede Hoop met schrijven oock van d’Ed. commandeur Cornelis Valconier file 2478, folio 391
Dec. 4, 1677 En van de Caap de Goede Hoop file 2481, folio 593
Feb. 16, 1678 Het jacht de Cabbeljauw van de Caap de Goede Hoop file 2482, folio 98
July 19, 1678 Den Deensen resident tot Bantam redenen te laten geven tegens den capitein Anthony van Doorn aen de Caap de Goede Hoop in arrest sij genomen file 2482, folio 569
Sept. 10, 1678 Alsmede van den Caap de Goede Hoop file 2483, folio 763
Nov. 17, 1678 Het schip Prins Willem Hendrik de Derde over Caap de Goede Hoop en het eylant Ceylon uyt het vaderlandt file 2483, folio 1042
Dec. 21, 1678 Item aan provisioneel gesachhebber Hendrick Crudop ende den raat in de Caap de Goede Hoop file 2483, folio 1190
March 21, 1680 Het schip de Vrijheyt op de rheede uyt het vaderlant over de Caap de Goede Hoope file 2486, folio 293
Nov. 18, 1680 Item brieven van de Caap de Goede Hoop daermede file 2487, folio 1436-1437
Nov. 27, 1680 De retourschepen Burgh van Leyden, China, het Wapen van Alckmaer en Prins Willem Hendrik vertrecken uyt dese rheede over Caap de Goede Hoop nae ons vaderlant file 2487, folio 1463-1464
Dec. 1, 1680 Aencomste van het schip Java over de Caap de Goede Hoop uyt ons vaderlant voor Enckhuysen file 2487, folio 1495-1496
Feb. 13, 1681 De scheepen Vrije Zee en Java over Caap de Goede Hoop na het vaderlant file 2488, folio 225
Jan. 3, 1682 Het schip Schielandt uyt het vaderlant over Caap de Goede Hoope voor Delff met 224 zielen file 2491, folio 7-8
Jan. 24, 1682 Missive van de Caap de Goede Hoop file 2491, folio 83
March 16, 1682 Briefje van de Caap de Goede hoop file 2491, folio 480
May 23, 1682 Het schip Asia uyt onse vaderlant over Caap de Goede Hoop voor de camer Enkhuyzen met 304 zielen file 2492, folio 1088-1089
Feb. 13, 1683 Ladinge van ’t schip de Burg van Leyden aen Caap de Goede Hoope gelost, en met diverse andere schepen ten meerendeele nae herwaerts gebragt ten bedragen van f. 259822 file 2495, folio 205-206
Feb. 13, 1683 Memorie der goederen uyt het Engels verongeluckte schip de Joanna beoosten de Caap de Goede Hoop opgevischt file 2495, folio 206-208