Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Caab Goede Hoop. We found 43 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 13, 1683 Missive[125] van de heeren Maarten Pit en Nicolaas Schagen van Caab de Goede Hoope aen de Edelen Heeren Seventien in ’t patria geschreven file 2495, folio 293-294
Jan. 1, 1686 ’t Schip de Waelstroom uyt onse lieve vaderlant over Caab de Goede Hoope voor de camer Amsterdam file 2500, folio 4-5
Jan. 9, 1686 ’t Jagt de Groote Visserije na ’t vaderlant over de Caab de Goede Hoop; ladinge van ’tselve file 2500, folio 19-20
Jan. 23, 1686 ’t Jagt Pijlswaart uyt ons lieve vaderland over Caab de Goede Hoope voor de camer Hoorn file 2500, folio 58
Jan. 24, 1686 De fluyt Nierop uyt ons lieve vaderland over Caab de Goede Hoope voor de camer Enkhuysen file 2500, folio 60-61
Jan. 26, 1686 De fluyt de Helder uyt ons lieve vaderlant over Caab de Goede Hoope voor de camer Amsterdam file 2500, folio 65
Aug. 30, 1686 Briefje[270] van den commandeur Simon van der Stel aan de Caab de Goede Hoop file 2501, folio 1044
Sept. 7, 1686 Arrivement van ’t schip de Vrijheyt uyt Holland over Caab de Goede Hoop file 2501, folio 1072-1073
Sept. 7, 1686 Missive van Caab de Goede Hoop file 2501, folio 1073-1074
Aug. 17, 1687 ’t Schip Goudestein uyt Europe over Caab de Goede Hoop voor reecquisitie der Camer Hoorn file 2502, folio 624
Aug. 1, 1689 ’t Schip Nieuw Nederlant uyt Hollant over de Caab de Goede Hoop voor de Camer Amsterdam met 242 coppen file 2505, folio 493-494
Aug. 19, 1701 Ontfange ter secretarye een briefje door Radja Tambora van de Caab de Goede Hoop aen den majoor Adolf Winkler geschreven file 2521, folio 407
Nov. 23, 1701 En de fluyt de Waterman na de Caab de Goede Hoop aengelegt file 2521, folio 585
Dec. 22, 1701 Dit freguat had 6 weken aen Caab de Goede Hoop moeten vertoeven om of men ondertusschen tijdinge van vreede of oorlog mogte bekomen file 2521, folio 626-627
Sept. 12, 1702 Den van Macassar verbannen en alhier aangekome Bougyse Prins Arou Teko is verstaan in plaetse van na de Caab de Goede Hoop vooral sijn leven met het jagtje de Pool na Ceylon te senden file 2523, folio 646
Feb. 26, 1704 Nevens een pacquetje voor de heer gouverneur en raad aan Caab de Goede Hoop file 2525, folio 100
May 26, 1704 Meldende de missive van de Caab de Goede Hoop onder anderen de behoude aankomste aldaar hier als Ceylon file 2525, folio 249
Nov. 19, 1707 Paresse van ’t galliot de Hamer van de Caab de Goede Hoop met een brief van den politicquen raad file 2531, folio 813
June 10, 1710 Een cruysser uyt de Straat met de papieren van Naters komende van de Caab de Goede Hoop file 2534, folio 294
Sept. 24, 1710 Vertrek van het galjoot de Zeehaan na de Caab de Goede Hoop file 2534, folio 553-554