Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is Judja. We found 159 results. hide search form

Date Description Archive Reference
May 12, 1680 Suwagie werpt een casteel omtrent Bombai op tot groote prejudictie der Engelsen file 2486, folio 539
Dec. 23, 1680 Aenkomste van drie Engelse schepen uyt Europa tot Bombay file 2487, folio 1553-1554
April 12, 1709 De Persischen afgesant was bij d’Engelse op Bombay verscheene met versoek om schepen en volk van haar dog gedelayeert file 2533, folio 185
Feb. 2, 1721 Wat nouvelles men aldaar uyt Madras en Bombay had erlangt file 2552, folio 82-83
July 20, 1732 Over den vervoer van dry onser mattrosen door den Engelsen gouverneur tot Bombay geen satisfactie erlangd file 2566, folio 483
March 17, 1742 Notificatie van ’t vertreck van de nevenstaande scheepen ’t Huys ten Eult, ’t Huys te Rensburg, Vlissingen, Ida en de Ruyter, nevens ’t Engelse schip Bello na Bombay file 2573, folio 132
Aug. 30, 1749 Een Engels schip van Bombay gearriveert file 2578, folio 133
Dec. 21, 1749 Vertrek van een Engels schip na Bombay file 2578, folio 185
May 19, 1751 Arrive van een Engels schip Elisabeth van Bombay file 2581, folio 122-123
June 16, 1753 Item arrive van het Engelse schip Godolphijn van Bombay file 2583, folio 106
April 21, 1754 En ’t Engels schip Prins Eduart van Bombay file 2584, folio 38
Jan. 2, 1756 Nopens deselve bezeylen van Bombay file 2586, folio 3
March 17, 1759 Van Bombay ter inkoop van verversing voor d’Engelse vloot te dezer rhede een van hun koningsscheepen Fatta Salam gearriveert file 2589, folio 19
March 13, 1760 Dat die in eene slegte staat te Bombay was aangekomen file 2590, folio 9-10
March 13, 1760 En dat de Vice-Admiraal Pocock met den Bombay’s gouverneur soude repartrieeren file 2590, folio 10
Jan. 11, 1762 [Het Engels koningsschip Stibens van Bombay file 2592, folio 2
July 13, 1764 Vertreck van de Engelsche scheepen Succes Galey en Prins Henry naar Bombay en Bancahoeloe file 2594, folio 115
June 5, 1768 De Engelsche particuliere sloep Expedition arriveert van Bombay file 2595, folio 84
Sept. 8, 1768 De Engelsche sloep de Expedition vertrekt naar Bombay file 2595, folio 126
Sept. 12, 1768 Een Engesch schip Solebay naar Bombay file 2595, folio 126