Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Doesburg, Jan Wolf van. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 29, 1691 ‘De Javaanse negorijen’ Blitan en Cadiry door de Balemboangers verbrant file 2507, folio 139
April 17, 1691 Besluyt om de inhalinge en het tractement der Balemboangse gesanten file 2507, folio 161
April 19, 1691 Inhalinge der Balemboangse gesanten file 2507, folio 161-162
April 20, 1691 De heeren Willem van Outhoorn, Joan van Hoorn en Abraham van Riebeeck tot de conferentie met de Balemboangse gesanten gecommitteert file 2507, folio 163
April 25, 1691 Conferentie tusschen de daertoe gecommitteerde heeren en de Balemboangse gesanten file 2507, folio 166-167
May 19, 1691 Dienende ten geleyde van twee briefjens van de Balemboangse gesanten aen hare meesters file 2507, folio 234
May 24, 1691 De Balemboangse gesanten met den licentmeester Gerard van de Voorde nae de rhede om de schepen te besien file 2507, folio 238
June 29, 1691 Alsmede de jagtjens de Craenvogel, Snauw, en Nicolaes tot het thuysbrengen van de Balemboangse gesanten file 2507, folio 303
July 3, 1691 Den sergeant Valentijn Pieter Hagenberg van Balemboang over Sourabaya file 2507, folio 312
July 3, 1691 En twee dittos[189] van den Sousouhounang van Balemboang en sijne soonen file 2507, folio 312
July 6, 1691 De gesanten van Balemboang met het schip Waterland nae Edam om aldaer wat onthaelt te worden file 2507, folio 324
July 8, 1691 Waterland terugge van Edam met de Balemboangse gesanten file 2507, folio 325
July 16, 1691 Over Japara en Sourabaya nae Balemboang file 2507, folio 327-328
July 16, 1691 Insertie der missive[202] van haer Edelens aen den Balemboangse Sousouhounang file 2507, folio 328-330
Aug. 15, 1691 De Balemboangse gesanten met de jagtjens de Nicolaes, Craanvogel, en Snaauw, waren aldaer aengecomen file 2507, folio 378
Dec. 19, 1691 Met gerugten van een tweegevegt tusschen de twee Balemboangse princen Sinnepatty en Mantsjanagara file 2507, folio 569
March 7, 1692 Insertie van een gemene missive[405] van Haer Edele aan de Balemboangse princen Sinnepatty en Matsjanagara file 2508, folio 173-176
April 2, 1692 En soomede dat den Balemboangsen prince Sinnepatty verslagen file 2508, folio 270
Aug. 20, 1692 De patsjallang de Bagger van Sourabaya met een brieff[159] van den capitein Jan Bervelt en raat, alsmede een ditto van den prince Matsjanagara tot Balemboang file 2509, folio 574
Oct. 31, 1692 Met de gesanten van Balemboangh om en pasant op Sourabaya aan te setten en daer met een ander vaertuyg voort nae huys bestelt te werden file 2509, folio 733