Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Chebet. We found 12 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 18, 1678 Den Javaansen affgesant van den hoofden der dorpelingen op de rivier Chebet crijgen affscheyt file 2482, folio 566
Jan. 18, 1679 Eenige Javanen overlande affgesonden door de regenten van de negorijen langs de revier van Chebet gelegen file 2484, folio 36
Jan. 22, 1679 De Javanen van de rivier Chebet keeren weder terugh met schrijven door Haer Edelens aen den luytenant tot Tanjongpoura file 2484, folio 42
Feb. 2, 1679 Eenige Javanen over lande van Craoan met een brieffje van de regenten langhs de rivier Chebet aen d’Ed. capiteyn Willem Hartsinck file 2484, folio 73
April 5, 1679 Mondelinge tijdinge met de Balyers van Ciçero de negorije Babakan op de rivier Chebet hebben affgeloopen file 2484, folio 210
May 17, 1679 Warga Jouda regent van de negorije Babakan op de rivier van Chebet tot Batavia verschenen file 2484, folio 310
June 13, 1679 De landerijen omtrent Tanjongpoura onder de Chebetze Javanen verdeelt file 2484, folio 413-414
June 23, 1679 Met de voornaemste Chebetze hooffden en de broeder van Wiera Saba Naya Teroena file 2484, folio 437
July 7, 1679 De regent van Chebet off Crawang Wiera Soeta present hier zijnde vereert met de naem van Tommagon Natta Jouda file 2484, folio 481
Sept. 26, 1679 Wegens het afgevallen van den Tommagon Natta Jouda opperregent der Chebetze Javanen file 2485, folio 702
July 22, 1681 Die van de revier Chebet wat lager aen de revier affgesackt file 2489, folio 873
May 21, 1684 De negorie Intchecarang door den Tommagon aan de rivier Chebet verplaatst file 2496, folio 573