Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Place name is Andragiri. We found 69 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 1, 1701 Expeditie tegens seker Inlands rover welcke twee burger vaartuygen in de rivier van Andragiry beset hield file 2521, folio 112-113
Aug. 25, 1690 Weder gedemitteert met toesegginge van de versogte pas naer Andragiry file 2506, folio 386
April 21, 1682 Resolutie wegens Palembang, Jamby, Andragiry en Malacca file 2492, folio 878
Jan. 30, 1682 Alsmede den ondercoopman Evan Jonas na Andragiry te zenden file 2491, folio 113
March 11, 1681 Dain Mangika van Macassar [en zijnen aanhang met gewelt van Palembangh en Jamby off self ontrent Johor of Andragiry etc. uyt de wegh te helpen en te dimoveren] file 2488, folio 315-316
Jan. 28, 1681 Het fregatje de Cater door de Straat Banca naar Malacca over Palembang, Jamby en Andragiry om de sloep de Winthont op te soeken file 2488, folio 99
May 8, 1680 Brieffje per inlants vaertuygh aen den Coninck van Andragiry file 2486, folio 508-511
March 22, 1680 De Radja Hollanda komt van Andragiry op Bantam om den Pangeran Koelong de visite te geven file 2486, folio 299
March 4, 1680 Den jongen Sulthan eyscht restitutie der van de Compagnie gerooffde goederen tot Andragiry van den Pangerang Coelongh hem noemende den voornaamste belhamel daervan en jaegt hem ten hoove uyt file 2486, folio 237
Jan. 17, 1680 Dain Mangika heeft geen lust om van Palembang na Batavia te gaen maer liever genegen nae Andragiry of Sukadana file 2486, folio 53-54
Oct. 24, 1679 Den onderkoopman Joannes Colomby met de chialoup de Salm van Andragiry file 2485, folio 774-775
Aug. 26, 1679 De chialoup de Salm over Palembang na Jamby en Andragiry file 2485, folio 624
Aug. 18, 1679 Het jagt Voorhout over Palembang na Jamby met het gedesigneert Andragiry opperhooft Joannes Colomby file 2485, folio 612-613
Aug. 14, 1679 Resolutiën aengaende Compagnies saeken ten comptoire Jamby, Palembang en Andragiry file 2485, folio 609
Aug. 12, 1679 Per de chialoup Onrust schrijven van Malacca en Andragiry file 2485, folio 597
Aug. 12, 1679 Sekere tijding wegens affloopen en spoliëren van Compagnies logie tot Andragiry door de Bantammers file 2485, folio 598
July 24, 1679 De Andragiryse moordenaars van haer ballingschap ontslagen en met reputatie in haer vorige waerdigheyt herstelt file 2484, folio 547-548
April 17, 1679 Bantamse uytsettinge ten rooff na de Straet Malacca en Andragiry file 2484, folio 229
Dec. 10, 1678 Het jacht den Batavisen Coopman van Jamby en Andragiry file 2483, folio 1156
April 10, 1677 Hat jacht de Pauw van Malacca over Andragiry, Jamby en Palimbang file 2481, folio 143