Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: Asian name is zendelingen van Bouton. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
July 21, 1676 Den ondercoopman Qualter Zeeman tot een lith in de Raat van Justitie geaffirmeert file 2480, folio 255
July 27, 1677 d’Ed. Qualter Zeeman advocaat fiscaal van India file 2481, folio 338
Nov. 3, 1679 d’Hr. fiscael Qualter Zeeman 50 guldens ter maent toegelegt van den tijt aff dat hij die functie heeft bekleet file 2485, folio 821
June 20, 1680 De ambassadeurs Qualter Zeeman en Ocker Ockersz komen binnen om affscheyt te nemen van Haer Edelens en gaen na boort met hun gevolgh file 2487, folio 824-825
July 4, 1680 Schrijvens van d’ambassadeurs Qualter Zeeman en Ockers Ockersz over Bantam file 2487, folio 897
July 23, 1680 Schrijven van onse ambassadeurs Qualter Zeeman en Ocker Ockersz tot Bantam aen den resident Willem Caef file 2487, folio 989
July 24, 1680 Brieffje van Bantam van onse ambassadeurs Zeeman en Ockersz file 2487, folio 994
July 29, 1680 Schrijven van Bantam van onse ambassadeurs Zeeman en Ockersz file 2487, folio 1074
Aug. 14, 1680 De schepen Coevorden en Nieuw Middelburgh; item de hoecker de Goutvinck als de chialoupen het Casteel Batavia en Orangieboom van Bantam terugge met onse heeren ambassadeurs Qualter Zeeman en Ocker Ockersz en verdere suite file 2487, folio 1116
Aug. 29, 1680 Rapport door d’Heeren Qualter Zeeman en Ocker Ockersz wegens hun ambassade naer Bantam overgeleyt file 2487, folio 1153-1155
March 11, 1681 Den fiscaal Qualter Zeeman zijn genoten 1/6 part uyt het geconfisqueerde jaght Henricus te doen uytkeeren file 2488, folio 318
June 25, 1681 Rapport van den fiscaal Qualter Zeeman en gecommitteerdens van een vermoorde Javaan in een ledige tingang omtrent de revier Tangerang gevonden file 2489, folio 787
May 9, 1682 Item aangaande het overgelevert vertoogschrift van den fiscaal Qualter Zeeman wegens den commandeur Melchior Hurt , den coopman Reynier Fuys en bergmeester Jan de Graaff file 2492, folio 991-992
June 14, 1683 Resolutie om den advocaat fiscael van India Qualter Zeeman met eenige gecommitteerde na ’t Engels jacht Tayouan te dese rhede te committeeren tot ontdecking van een goede quantiteyt gestolen garioffel nagelen uyt jagt de Zijp file 2495, folio 577-578
July 16, 1683 Schriftelijk rapport[355] van den fiscaal Qualter Zeeman en de gecommitteerde dierwegen aan de Hoge Regering gedaan file 2495, folio 706-708
July 19, 1683 Memorie voor den fiscael Qualter Zeeman en verdere gecommitteerdens van ’tgeene aan de Engelse alhier te verrigten hebben file 2495, folio 729-730
May 10, 1686 Informatiën[101] van den advocaat fiscael van India Mr. Qualter Zeeman, rakende de Engelse van ’t scheepje Nicolaas file 2500, folio 553-601
May 17, 1686 Overgeleverde advys van den fiscael Qualter Zeeman en twee leden uyt den Raad van Justitie rakende de gesaiseerde lieden van ’t Engelse scheepje Nicolaas file 2500, folio 646
May 17, 1686 Advys[116] van den advocaat fiscael van India Mr.Qualter Zeeman en 2 leden uyt den achtbaren Raad van Justitie rakende ‘t Engelsscheepje Nicolaas file 2500, folio 647-651