Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is With, Jan de. We found 14 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 27, 1696 Afscheydmael van den commandeur Jan de With en de verdere overheden der retourschepen file 2515, folio 47
Jan. 31, 1696 Voorstelling van den commandeur der retourvloot Jan de With file 2515, folio 64-65
Feb. 3, 1696 Den commandeur Jan de With ende verdre officieren der gereet leggende retourschepen nemen hun afscheyt van Zijn Edelheyt den heere gouverneur generael file 2515, folio 80
Feb. 13, 1696 Ontfangen een briefje van den commandeur der retourvloot Jan de With onder ’t hooge land van Bantam g’anckert leggende file 2515, folio 94
May 17, 1702 En werd den E. Jan de With bij die occasie den volke aldaar voorgestelt file 2522, folio 308
June 6, 1702 Continuatie der officieren over de compagniën dienaren der generale compagnie uytgesondert alleen Otto van Thiel, in wiens plaetse den presenten equipagiemeester Jan de With gesteld werdt file 2522, folio 361
June 20, 1702 En den commandeur Jan de With verbetert file 2522, folio 401
July 14, 1702 Schipper Pieter Rijke tot adjunct den equipagiemeester Jan de With toegevoegt file 2523, folio 479
Sept. 12, 1702 ’t Selve en alle de andere schepen te monteren na seker opstel van den equipagiemeester Jan de With file 2523, folio 645-646
July 9, 1705 Den equipagiemeester Jan de With werd zijn ontslag g’accordeert en den commandeur Jacob Broeg tot equipagiemeester aangestelt file 2527, folio 612
Nov. 30, 1705 De commandeur over de vertrekken staande het retourvloot Jan de With te deser rheede voorgestelt file 2527, folio 1031
June 16, 1706 De retourvloot onder den commandeur Jan de With in ’t laetst van ’t voorleden jaer van hier vertrocken was in february passado aen de Caab verschenen file 2528, folio 285
April 5, 1707 De retourscheepen onder de vlagge van den commandeur Jan de With ten getalle van 15 zeylen behouden in Texel g’arriveerd file 2530, folio 201
Oct. 25, 1745 Den nieuwe commandeur over de retourvloot Jan de With voorgestelt file 2575, folio 282