Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Wilde, de. We found 10 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 19, 1705 Besluyt om tot den aanstaanden te doenen optogt na Cartazoura nog 480 Europeese en 300 Inlandse militairen met den heere De Wilde na Java te detacheeren file 2527, folio 518
July 4, 1705 De brieven en papieren de heer De Wilde inhandigt staan hiernevens file 2527, folio 588-589
July 7, 1705 Waar uyt consteert dat den Sousouhounangh tegens de overcomst van de heer De Wilde 20000 man tot den optogt soude maaken in gereetheyt te hebben file 2527, folio 599-600
July 8, 1705 Met ordre aan voornoemde luytenant om aan de kant van Banjoemas in ’t land van Bagaleen onder de Cartasouras gesinden een diversie te maaken teneynde de optogt door de heer De Wilde daardoor te faciliteeren file 2527, folio 609
July 19, 1705 Een missive dubbelt aan den heer De Wilde, commissaris Ram en den raad tot Samarangh afgesonden file 2527, folio 627
Aug. 29, 1705 Per twee Europeese soldaten een brievje deser regeringe aan den heer De Wilde afgevaardigt file 2527, folio 766
Sept. 18, 1705 Item schrijvens van Tagal van den heer De Wilde en raad uyt Samarangh file 2527, folio 825
Sept. 29, 1705 Die van de heer de Wilde melt, men besig was de contracten met den Sousouhounangh te maaken file 2527, folio 861
Nov. 3, 1705 De heeren De Wilde en Chasteleyn tot commissarissen der verlossing genomineert file 2527, folio 971
June 21, 1707 Ontfang van een aparte missive van den heer veld-overste de heer de Wilde van Samarang file 2530, folio 430