Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Westpalm, Michiel. We found 28 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1720 Depesche van den Commandeur Michiel Westpalm na dat kieltie met een briefje aan de opperhoofden van gemelte retourvloot ten fine als hiernevens file 2551, folio 812
Sept. 19, 1724 Briefje van den schipper op ’t Huys ter Boede aan den equipagemeester Michiel Westpalm ter secretarye file 2557, folio 419
May 21, 1726 Terugkomste van de patchiallang den Hay uyt de Straat Zunda met een aangehouden Inlands vaartuyg en 7 Javanen onder een geleyde briefje van den onderstuurman op de chialoup Sleuteldrager aan den equipagiemeester Michiel Westpalm file 2559, folio 455-456
July 30, 1729 Vertrek van de heer Michiel Westpalm na den berg Parrang tot het inspecteeren der mijnwerken file 2562, folio 496
Aug. 4, 1729 Briefje van de heer Michiel Westpalm per soldaat van Tanjongpoura file 2562, folio 521-522
Aug. 10, 1729 Een briefje van de heer Michiel Westpalm uyt Soccowajana file 2562, folio 546
Aug. 20, 1729 Retour van de heer Michiel Westpalm uyt de bovenlanden file 2562, folio 574
July 5, 1730 Den aanstaande optogt van de heer Michiel Westpalm na de berg Parang derwaarts gecommuniceert file 2564, folio 559
Aug. 2, 1730 De heer Michiel Westpalm na de bergen Parran en Passirangin vertrocken om inspectie van de mijnen te neemen file 2564, folio 602
Aug. 7, 1730 Briefje na Soccawajana aan de heer Michiel Westpalm file 2564, folio 610
Aug. 9, 1730 Een briefje van de heer Michiel Westpalm ontfangen file 2564, folio 614
Aug. 12, 1730 Een briefje van de heer Michiel Westpalm ontfangen file 2564, folio 625
Aug. 17, 1730 Briefje van de heer Michiel Westpalm per den corporaal Mutsingburg file 2564, folio 630
Aug. 18, 1730 Briefje van de heer Michiel Westpalm per soldaat file 2564, folio 631
Aug. 22, 1730 Retour van de heer Michiel Westpalm van den berg Parrang file 2564, folio 636
July 28, 1731 Den heer Raad Ordinaris Michiel Westpalm als commissaris na Bantam om aldaar de kroonprins te sien voorstellen file 2565, folio 585-586
Aug. 2, 1731 En een uyt Bantam van de heer commissaris Michiel Westpalm file 2565, folio 629
Aug. 14, 1731 Een briefje na Bantam gesonden aan de heer commissaris Michiel Westpalm file 2565, folio 646
Aug. 18, 1731 Briefje van den heer commissaris Michiel Westpalm uyt Bantam ontfangen file 2565, folio 649
Aug. 31, 1731 Ontfang van een briefje van den heer Bantams commissaris Michiel Westpalm tot communicatie gerigt dat Sijn Edele en geselschap in ’t herwaards komende waren file 2565, folio 676