Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Vuyst, Petrus. We found 11 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Feb. 19, 1717 Rijnesteyn uyt het vaderland met 163 coppen en daaronder den advocaat fiscael Petrus Vuyst file 2545, folio 95-96
June 19, 1720 De chialoup de Sleuteldrager met de vice fiscaal Petrus Vuyst naar Bantam file 2550, folio 369
June 30, 1720 De chialoup de Sleuteldrager met de heer advocaat fiscaal Petrus Vuyst en den capitain Jan Legrand van Bantam file 2550, folio 382-383
June 6, 1722 De scheepen Crooswijk en Risdam en Gansenhoeff na Bengale met den nieuwe directeur de heer Mr. Petrus Vuyst file 2554, folio 395-396
Dec. 26, 1724 Nevensgemelde 9 bodems uyt Bengale met den heer raad extra ordinaris Mr. Petrus Vuyst en gemeen en apart schrijvens file 2557, folio 630
July 18, 1726 Afscheidmaal voor de geëligeerd Ceylonse gouverneur den heer Raad Extraordinaris Mr. Petrus Vuyst file 2560, folio 607-608
Feb. 23, 1730 Het schip Boekenroode van Colombo over Gale te deser rheede met den gewesen gouverneur Mr. Petrus Vuyst file 2564, folio 125
Feb. 24, 1730 Den heer Petrus Vuyst onder een escorte van 24 hand granadiers onder commando van den vaandrig Pieter van Es en door den secretaris Martinus Storm aan land geconvoyeert file 2564, folio 127
March 28, 1730 Den Raad Ordinair Mr. Petrus Vuyst in hegtenisse overgebragt file 2564, folio 256
May 21, 1732 Uytspraak van een doodvonnis tegens Mr. Petrus Vuyst gewesen gouverneur van Ceylon en Ordinaris Raad van India file 2566, folio 286-287
June 3, 1732 Executie van het notable vonnis geveld tegens Mr. Petrus Vuyst gewesen gouverneur van Ceylon en ordinaris raad file 2566, folio 347