Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Vos, Pieter de. We found 47 results. hide search form

Date Description Archive Reference
April 7, 1693 ’t Vaartuygh den Aap na Tanjongpoura met provisiën en goede maanden onder opsight van de ondercoopluyden Arnoldus Soolmans en Pieter de Vos file 2510, folio 312
April 24, 1693 De patsjallang den Aap van Tanjongpoura met de ondercoopluyden Pieter de Vos, Arnoldus Soolmans; idem een briefje[96] van den vendrigh Anthony Zas file 2510, folio 351
Aug. 4, 1696 Arrivement van ’t galjoot ’t Hoen en de chialoup Johor van Malacca met den oppercoopman Pieter de Vos file 2516, folio 640
Aug. 20, 1696 En Pieter de Vos tot opperhooft van ’t soldijcomptoir file 2516, folio 670
June 27, 1697 Afscheytmael van ’t opperhooft van Japan den oppercoopman Pieter de Vos file 2517, folio 479
July 3, 1697 Vertrek van ’t schip Carthago en de fluyten de Voetboog en Itershem na Japan, onder de vlagge van de oppercoopman Pieter de Vos file 2517, folio 504
March 6, 1698 Ontfangen per Chinees jonk een dubbelt briefje van ’t opperhoofd Pieter de Vos ende den raad in Japan file 2518, folio 147
Dec. 10, 1698 Arrivement van de fluyt Dieren uyt Japan met den oppercoopman Pieter de Vos file 2518, folio 712
June 17, 1699 Voorstellinge van den oppercoopman Pieter de Vos als opperhooft van Japan file 2519, folio 411
June 18, 1699 Afscheydmael van den gemelten Ed. Pieter de Vos file 2519, folio 411
June 20, 1699 Vertreck van de schepen Vrijburgh en Assendelft nae Japara met het geëligeert opperhooft Pieter de Vos file 2519, folio 412
Nov. 2, 1701 Afscheytmael van den Sourats directeur Pieter de Vos en verdere vertreckende bediende file 2521, folio 531
Nov. 4, 1701 Afscheyt van den gedesigneert directeur over Souratta d’E. Pieter de Vos en de verdere bediende met denselve vertreckende file 2521, folio 542
Nov. 5, 1701 Depeche van het jagt Eykelenburg met opgemelte Pieter de Vos nevens de fluyten Oosthuysen en de Schulp na Malacca file 2521, folio 543
July 17, 1702 Volgens dewelke d’E. Pieter de Vos den 14e april passado transport van die directie ontfangen file 2523, folio 488
July 19, 1702 Medebrengende de originele missive van Sijn E. en sijnen vervanger Pieter de Vos de dato 14e april passado file 2523, folio 498
Oct. 1, 1702 Met een missive aan de heer directeur Pieter de Vos en raad file 2523, folio 683
June 10, 1704 Paresse van het freguat de Hartloop uyt Souratta met origineel en copia schrijvens van den directeur Pieter de Vos en raad file 2525, folio 282
June 10, 1704 Waar tegens den voorsz. gouverneur beloften gedaan had van na ’t hoff tot bemagting van ’t originele verbandschrift waarvan d’autentycque copia reets aan den directeur Pieter de Vos was ter hand gestelt te sullen schrijven file 2525, folio 284-285
July 5, 1704 Met een briev voor d’heer Pieter de Vos en raad in Souratta file 2525, folio 348