Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Voorde, Gerard van de. We found 20 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 5, 1689 Den ontfanger generael Joan Parvée transport te laten doen aen den licentmeester Gerard van den Voorde file 2505, folio 821
Feb. 17, 1690 Brieffje ‘van den sabandhaer Gerard van de Voorde’ aen de broeder van Radja Toua tot Sambauwa file 2506, folio 84-85
Dec. 19, 1690 Rapport van den licentmeester Gerrad van de Voorde wegens 7 Sanguresen met het Portugesen scheepje St. Rosa hier aengecomen file 2506, folio 596
Jan. 8, 1691 Schriftelijk rapport[37] van den licentmeester Gerard van de Voorde etc., wegens de examinatie van seven Sanguresen file 2507, folio 12
Feb. 12, 1691 Dog het ampt van sabandhaar gelaten aen den licentmeester Gerard van de Voorde file 2507, folio 80
May 24, 1691 De Balemboangse gesanten met den licentmeester Gerard van de Voorde nae de rhede om de schepen te besien file 2507, folio 238
April 15, 1692 d’Ed. Pieter Duclasel, Gerard van de Voorde, Edmond Sterrevelt en Claas Alebos gecommitteert om met den procuradoor van Macao in conferentie te treden file 2508, folio 282-283
Aug. 26, 1692 Idem van een missive[169] van den sabandhaar Gerard van de Voorde uyt de naam van Haer Edelens aan den Pangerang Area oudste sone des Zulthans file 2509, folio 586-588
Nov. 12, 1692 Idem van de missive[279] van sabandhaer Gerard van de Voorde aan den Pangeran Area file 2509, folio 765-766
Dec. 3, 1692 Briefje[310] van den sabandhaer Gerard van de Voorde naer Banjermassing aan den Pangerang Martaningrat file 2509, folio 830
Feb. 1, 1693 En een ditto van sijn soon Pangerang Area aan den sabandaar Gerard van de Voorde file 2510, folio 119
Feb. 1, 1693 Idem van Pangerang Area aan den Edele Gerard van de Voorde file 2510, folio 121-122
July 11, 1693 De Balyse briefdragers door den sabandhaar Gerard van de Voorde binnen gebragt, leveren over hare medegebragte brief file 2511, folio 599
Sept. 19, 1693 Briefje van Banjermassing van den Pangerang Marta Ningrat aan den sabandhaar Gerard van de Voorde file 2511, folio 748
March 31, 1694 Voorts[94] van den sabandhaar Gerard van de Voorde aan den coning van Dompo file 2512, folio 256-258
April 15, 1694 Item nog twee Maleytse briefjens van Pangerang Area, ’t eene aan de regering en ’t andere aan den sabandhaar Gerard van de Voorde file 2512, folio 302
April 15, 1694 Item aan den sabandhaar Gerard van de Voorde file 2512, folio 303-306
July 13, 1694 Vertrek van den Palimbangsen Jouragan Souria met een briefje van den Sabandhaar Gerard van de Voorde aan desselfs meester den Pangeran Aria file 2513, folio 503
Sept. 1, 1694 Briefje van den sabandhaar Gerard van de Voorde aan Pangerang Marta Ningrat tot Banjermassing file 2513, folio 628
March 21, 1701 ’t Lijk van den sabandhaer Gerard van de Voorde ter aarde bestelt file 2521, folio 135