Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Tacq. We found 33 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 8, 1678 Soomede onder capitein Tacq op Tambabaya file 2483, folio 886
Dec. 23, 1678 De goede keyserlijck Madjapahytse kroon in handen van capiteyn Tacq gevallen file 2483, folio 1203-1204
Aug. 3, 1681 Het schip Africa en de fluyt Saxenburgh van Palembang met een missive van d’Hr. Tacq en noch een goede parthij verheerde Macassaren met vrouwen en kinderen file 2489, folio 953-954
Aug. 3, 1681 Dain Mangika’s moeder verschijnt met haeren aenhangh bij d’Hr. Tacq file 2489, folio 957
Aug. 3, 1681 Ten welcken eynde den Edele Tacq met onse maght nevens de Palembangse gecommitteerdens nae de revier van Jamby vertreckt file 2489, folio 959
Aug. 3, 1681 Summarium der afgesondene Macassaren door d’Ed. Tacq van Palembang file 2489, folio 966-967
Jan. 7, 1683 Resolutie[11] betreffende de verdeling van de Europese militie door den Edele commandant Tacq en raad in ’t schip Middelburth ten rheede voor Tanara genomen file 2495, folio 38-42
Jan. 9, 1683 De jagten Rammekens en Voorhout van Bantam met 67 sieken; item een briefje[13] van d’Edelen Tacq file 2495, folio 52
Jan. 15, 1683 Aenkomste van d’Edelen Tacq tot Bantam en sijn vrundelijcke onthaling van den coningh; item de discoursen tusschen deselve voorgevallen file 2495, folio 61-62
Jan. 22, 1683 ’t Jagt Henricus van Bantam weder terugge met een missive[28] van den Edelen Tacq file 2495, folio 96-97
Jan. 22, 1683 Brieffje[31] van den Edele commandeur Tacq per Singa Widjaja file 2495, folio 99
Feb. 9, 1683 ’t Schip de Gecroonde Vrede van Bantam met een briefje[66] van den Edelen Tacq en 64 siecken en impotenten file 2495, folio 190-191
Feb. 27, 1683 Item een missive[104] van den commandeur Tacq file 2495, folio 252
March 2, 1683 ’t Jagtie Naaltwijck naer Bantam met een missive[110] aen den Edelen Tacq file 2495, folio 277
March 11, 1683 ’t Jagtie de Rogh van Bantam met een missive[123] van d’Edele commandeur Tacq file 2495, folio 290-291
March 15, 1683 Item ’t jagt Naaltwijck en ’t schip Zirckzee met een briefje van den Edelen Tacq tot Bantam file 2495, folio 294
March 16, 1683 ’t Schip Nieuw Middelburgh van Bantam terugge met een missive[126] van d’Edelen Tacq file 2495, folio 294-295
March 16, 1683 De Amboinesen vaendrig Zacharias Sawarga van Bantam met een nader missive[127] van d’Edelen Tacq file 2495, folio 295
March 23, 1683 Den Edelen Tacq congratuleert Zijn Hoogheyt over de afkomste van sijn vader file 2495, folio 307
March 31, 1683 ’t Fluytje Marcken naegesonden een missive[150] aen d’Edele commanduer Tacq file 2495, folio 323