Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Tack, François. We found 68 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Oct. 25, 1675 En capiteyn François Tack en borger Jan Wijnands tot commissarissen file 2479, folio 816
Sept. 29, 1676 Muyderbergh van Java’s Oostcust met de capiteyns Abram Daniël van Renesse en François Tack file 2480, folio 352
Aug. 8, 1678 Mondelinge tijdinge van Damacq wegens het veroveren van een paggers door den manhaften capiteyn François Tack file 2482, folio 652
March 17, 1679 Den manhaften capiteyn François Tack van Java’s Oostcust met schrijven van d’Hr. admirael Anthonie Hurdt file 2484, folio 150
June 20, 1679 Den capiteyn François Tack 1000 rijksdaalders toegelegt voor de keyserlijke goude kroon Sijn Edele in de veroveringh van Cadiery in handen gevallen file 2484, folio 434
Aug. 30, 1679 Resolutie om d’Ed. Isaack de St. Martin, François Tack en Abraham van Riebeeck na Bantam te committeren om tegens de Engelsz en Franse over het vervoeren van ’s Compagnies volk te protesteren file 2485, folio 628
Sept. 14, 1679 d’Ed. Isaack de St. Martin, François Tack, en Abraham van Riebeeck met het Lant van Schouwen terugh van Bantam file 2485, folio 656
Feb. 6, 1680 d’Ed. Jacques Buquoy boeckhouder generael, d’Ed. François Tack capitein en d’Ed. doctor Andries Cleyer tot raaden in het collegie van den agthbaren Raat van Justitie geëligeert file 2486, folio 148-149
Jan. 21, 1681 Den Ed. capitayn François Tack tot commandeur over deselve gestelt file 2488, folio 89
Jan. 24, 1681 Resolutie wegens d’Ed. capiteyn François Tack en sijn gedaene excuse aengaende de commissie na de oosterprovintiën file 2488, folio 97
April 11, 1681 Onder den capitein François Tack als commandant commissaris en affgesant file 2489, folio 443-445
April 23, 1681 De militairen onder den Ed. François Tack na Palembang te gaan, gaan na boort file 2489, folio 481
April 24, 1681 Den Edele François Tack als commandant, commissaris en affgesant na Palembangh op het jaght de Zeyst voorgestelt file 2489, folio 486
April 26, 1681 De schepen Zeyst, Craanvogel, Buuren, Opmeer en de sloepen de Snauw, de Zalm, Japara en Nagtegaal na Palembang met den Edele François Tack etc en 115 Nederlands als 167 Inlandse militairen met capitein Joncker file 2489, folio 487
June 9, 1681 Brieven daermede van den Edele François Tack file 2489, folio 665-666
June 9, 1681 Den Edele François Tack als afgesant tot Palembang ingehaelt file 2489, folio 666
June 28, 1681 Het schip Africa nae Palembang met een missive aen den Edele François Tack en raat file 2489, folio 793
July 18, 1681 Item aen den Edele François Tack en raet tot Palembangh file 2489, folio 843
Jan. 30, 1682 Item den Edele Mayoor Isaac Saint Martin tot president van Macassar vercoren of bij sijn excus den Edele François Tack file 2491, folio 112
Feb. 1, 1682 Den Edele capiteyn François Tack president van Macassar omdat den Edele mayoor Isaac Saint Martin bij sijn presente functie wil blijven continueeren file 2491, folio 185-186