Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Tack. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Sept. 30, 1676 De militairen met Muyderbergh van de oost gekomen met capitein Tack binnen gemarcheert file 2480, folio 353
Aug. 20, 1678 De Madurese vijanden door den manhaften capiteyn Tack omtrent Damacq geslagen file 2482, folio 688-689
Sept. 1, 1679 d’Ed. St. Martin, Tack en Riebeeck met het schip het Land van Schouwen na Bantam gecommitteert om tegens d’Engelse, Franse en Deenen over ’t vervoeren van Compagnies volk te protesteren file 2485, folio 639
Feb. 9, 1680 d’Ed. Vreelant president van commissarissen en den Ed. Luchtenburg weesmeester in plaets van d’Ed. Tack en Cleyer file 2486, folio 176
Feb. 10, 1680 d’Ed. Buquoy, Tack en Cleyer nemen sessie in den agthbaren Raad van Justitie file 2486, folio 176-177
Jan. 28, 1681 Item om de gagie van den Edelen capiteyn Tack af te laten schrijven mitsgaders sijn excuse tot de commissie na Ambon en Ternate file 2488, folio 104
April 25, 1681 En de derwaarts te senden schrifturen met den Ed. Tack file 2489, folio 487
April 26, 1681 Instructie daermede voor den Edele Tack en andere medegesonde papieren file 2489, folio 487-489
May 4, 1682 Relaas wegens een nader attacque tot Bantam onder den Edele Tack file 2492, folio 965
Aug. 4, 1682 d’Hr. Anthony Hurt met de gecommitteerde Heeren Soolmans en Tack na het veltleger voor Tangeran om de visite te doen file 2493, folio 1584
Dec. 29, 1682 De fluyt Buuren van Tanara met 62 gequetsten en een briefje van den Ed. Tack uyt Oedjong Boeroeng ontrent Turtiassa file 2494, folio 2451
Dec. 31, 1682 De hoekers Voorhout en Goutvink na Tanara met een briefje aen d’Hr. Tack file 2494, folio 2460
Jan. 7, 1683 Den Edele Tack breeckt van Turtiasse met de meeste magt op, latende den capitein Joncker met de Inlanders aldaar, omme dat nest t’eenemael te raseeren file 2495, folio 36
Jan. 7, 1683 407 Balyers vernederen hun voor den Edelen commandeur Tack tot Tancora en werden aen boord van ’t schip Macassar nevens noch 200 ditto gebragt file 2495, folio 36
March 1, 1683 Den Amboinesen vaendrigh Zacharias Zawarga per een pantchiallang met een large missive nae Bantam aen den Edele commandeur Tack en raad tot Bantam file 2495, folio 273
March 1, 1683 Inhoud van gemelte brief aan d’Edele commandeur Tack file 2495, folio 274-276
May 27, 1683 ’t Hoeker de Croonvogel van Bantam met een briefje[257] van den Edelen commandeur Tack file 2495, folio 515-516
July 4, 1683 Briefje[331] van den captein Harman Dirck Wanderpoel tot Bantam aan den Edelen commandeur Tack per inlants vaartuygh file 2495, folio 670
April 6, 1684 Secreet briefje[107] van den Commandeur Tack tot Bantam aan Haar Edelens geschreven per expres vaartuyge file 2496, folio 430
April 8, 1684 Secreet briefje[109] van den Commandeur Tack tot Bantam per Inlands vaartuyg file 2496, folio 432