Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Swaardecroon, Hendrik. We found 17 results. hide search form

Date Description Archive Reference
March 13, 1694 Aancomst van ’t fregat de Bije van Ceylon met den coopman Hendrik Swaardecroon gewesen secretaris van de heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede file 2512, folio 201
May 10, 1694 En in sijn plaatse tot gesaghebber op Jaffanapatnam aangestelt den coopman Hendrik Swaardecroon file 2512, folio 369
July 28, 1694 De officieren van ’t jagt Boswijk nevens den oppercoopman Hendrik Swaardecroon en coopman Theodorus Telghuys becomen afscheyt file 2513, folio 545
May 28, 1698 Den commandeur Hendrik Swaardecroon van Jaffenapatnam herwaarts te laten comen file 2518, folio 323
June 28, 1698 Berigt wegens de volbragte commissie door den commandeur Hendrik Swaardecroon op Mallabaar en zijn terughcomste tot Jaffanapatnam file 2518, folio 397
Oct. 17, 1698 Met de nevenstaande brieven van daar als van Ceylon, en den gewesen commissaris van Mallabaar Hendrik Swaardecroon file 2518, folio 594-595
Oct. 24, 1698 ’t Jagtje de Tamboer van Cormandel over Ceylon met den commandeur Hendrik Swaardecroon file 2518, folio 612
May 12, 1700 Optrek van den directeur Hendrik Swaardecroon van Soualy strand tot in de stad Souratta file 2520, folio 239
June 14, 1701 Ontfang van een missive van den directeur Hendrik Swaardecroon en raedt in Souratta file 2521, folio 286
June 20, 1701 Den Sourats directeur Hendrik Swaardecroon, den oppercoopman Jan Grootenhuys en ondercoopman Louis Houwen versoeken haer dimissie file 2521, folio 310-311
Dec. 5, 1704 En den geassumeert raad extraordinaris Hendrik Swaardecroon gecommitteert tot het uytleyden der vier gereetleggende retourscheepen file 2525, folio 797
Dec. 19, 1704 ’t Eerste met den heer Hendrik Swaardecroon ten eynde als in den text file 2525, folio 839
Dec. 25, 1704 Alsook een ander naar Bantam per compagnies patchaillang de Vogelstruys aan den heer Hendrick Swaardecroon file 2525, folio 861
Dec. 27, 1704 Retour van de Hr. Hendrik Swaardecroon van Bantam per ’t schip Reygersdaal file 2525, folio 867
June 28, 1705 Item van het ander door de heer Hendrik Swaardecroon uyt zijn verhaal opgestelt file 2527, folio 542-543
July 25, 1705 Ende de heer Hendrick Swaardecroon, Hendrick Becker, Gideon Tant en Cornelis Casteleyn tot extra ordinaris raden verkoren werden file 2527, folio 645-646
May 18, 1708 Sijn Edelheyt send ter secretarye seker raport door de heer Hendrik Swaardecroon ontworpen over de constitutie van de veldschans tot Tangerang file 2532, folio 252