Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Speelman, Cornelis. We found 70 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1659 Item aen d’Hr. bouchouder generael Cornelis Speelman file 2460, folio 406
Dec. 5, 1659 Gemelte Speelman toegestaen restitutie van 200 pagoden door d’Heer van Goens aengehouden file 2460, folio 406
Nov. 30, 1665 Met den E. Cornelis Speelman file 2467, folio 845
Dec. 29, 1665 [d’Hr. Cornelis Speelman beclaegt sih over het vonnise door de Raet van Justitie inzake de misslag in het versenden van een juweel nae het vaderlant] file 2467, folio 944
Oct. 5, 1666 [Cornelis Speelman als superintendent nae de Oosterse quartieren] file 2469, folio 290
Nov. 12, 1666 [Cornelis Speelman om aen den Coningen in de oosterse quartieren te verschenken geauthoriseert] file 2469, folio 333
Nov. 23, 1666 [Instructie voor Cornelis Speelman en de brieven nae Ambon, Banda en Ternaten getekent] file 2469, folio 351
Nov. 24, 1666 d’Hr. Speelman nae de Oost met 20 stux so schepen [14] als chialoupen [6] file 2469, folio 351-353
Dec. 23, 1666 Item een van den heer Cornelis Speelman [uyt de vloot omtrent Lassem] file 2469, folio 393-394
July 31, 1667 Met schrijven van d’Hr. Cornelis Speelman uyt de vloot voor Macassar file 2470, folio 190-191
Sept. 2, 1667 Alsmede een nae Macassar aen d’Hr. Cornelis Speelman file 2470, folio 231
Jan. 31, 1668 De Quickstaart van Macassar met schrijven van den heer admirael Cornelis Speelman file 2471, folio 37-39
Jan. 31, 1668 [Benevens de brief is oock toegecomen een rapport van den heer Speelman nopende sijn E. Verrigten in Ternaten, Banda ende Amboina gedateert 5 november 1667] file 2471, folio 40
March 14, 1668 [Brief van Cornelis Speelman van 1 december 1667] file 2471, folio 86
April 2, 1669 Missive aen den Coninck van Macassar en den admiraal Cornelis Speelman file 2472, folio 119
June 24, 1669 Een briefje van Japara [met missive van Admirael Cornelis Speelman van Macassar met het jacht de Hert van de burger Andries Hartman] file 2472, folio 257-259
Aug. 13, 1669 [Missieve van Speelman met de nadere contractem met de Coningh en grooten van Macasser] file 2472, folio 358-359
Dec. 15, 1669 d’Hr. Cornelis Speelman van Macassar met de schepen Meerman, het Hoff van Zeelandt, Geregtigheyt, Blauwe Visser, Jaccatra en de chialoup den Eendragt file 2472, folio 557-558
Feb. 17, 1670 Macassaarse papieren door d’Hr. Cornelis Speelman overgelevert file 2473, folio 37
July 11, 1671 d’Hr. Cornelis Speelman werd de goude kettingh ter gedaghtenis van sijn Edeles bevoghten victorie tegens de Macassaren in volle vergaderingh van d’Hr. gouverneur generaal om den hals gehangen file 2474, folio 197-198