Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Six, Willem. We found 11 results. hide search form

Date Description Archive Reference
June 7, 1701 Item tot overdrager den ondercoopman Willem Six file 2521, folio 273
July 8, 1705 Aankomste van de fluyten Zuyddorp, ’t Huys ter Boede, de Susanna en de Cauw te deser rheede met den Souratse directeur de heer Pieter de Vos en tweede Willem Six file 2527, folio 607-609
July 14, 1705 En om de negotie als anders ter laastgenoemde plaatse te verrigten is, verstaan den gewezen secunde Willem Six derwaarts te laten gaan file 2527, folio 618-619
Aug. 8, 1705 Den commandeur Meyndert de Boer en oppercoopman Willem Six mitsgaders diverse andere vertrekkende vrunden ontfangen van Zijn Edelheyt afscheyt file 2527, folio 689-690
Aug. 8, 1705 d’Edelens Meydert de Boer en Willem Six gaan ten principaalen om d’afgebrooke handelingen met de Mooren in Souratta te vervolgen file 2527, folio 692
Aug. 10, 1705 Per de chialoup ’t Casteel Batavia werd een brievje deser regeringe aan den commandeur Meyndert de Boer en oppercoopman Willem Six nagesonden file 2527, folio 698
Aug. 14, 1705 Item uyt de Straat Sunda per de chialoup ’t Casteel Batavia schrijvens van den commandeur Meyndert de Boer en den oppercoopman Willem Six file 2527, folio 709
June 22, 1706 Den oppercoopman Willem Six in den agtbare Raed van Justitie g’affimeert file 2528, folio 297
Aug. 22, 1709 De visitateur generaal Willem Six tot gouverneur van Malacca aangestelt file 2533, folio 452
Oct. 18, 1709 Nigtevegt vertrekt na Malacca met de nieuwe Gouverneur Willem Six file 2533, folio 541
Nov. 9, 1711 Venhuysen van Malacca over Palembang met den gewesen gouverneur Willem Six file 2536, folio 903-904