Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Ruyter, Willem de. We found 32 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Nov. 18, 1680 Den luytenant Willem de Ruyter met 40 Nederlantse en Inlandse soldaten over lant naer Tanjongpoura om het guarnisoen te verwisselen file 2487, folio 1437-1438
Nov. 30, 1680 Den luytenant Willem de Ruyter van Tanjongpoura over lant terugge met onse militairen file 2487, folio 1475
Nov. 30, 1680 Rapportje door den luytenant Willem de Ruyter over te leveren file 2487, folio 1476
Dec. 6, 1680 Rapport van den luytenant Willem de Ruyter wegens Tanjongpoura file 2487, folio 1518
Aug. 18, 1684 ’t Schip ’t Wapen van Zirckzee van Bantam met den capitain Willem de Ruyter en 152 Inlantse militairen file 2497, folio 939
Sept. 7, 1684 De scheepen Hellevoetsluys, Roemerswaal en Swanenburgh en Hollandsen Thuyn na Cheribon met den commandeur Jacobus Couper, de capiteinen Harman Wanderpoel en Willem de Ruyter en Jan Maurits nevens 475 Nederlandse en 301 Inlantse soldaten file 2497, folio 1029
April 12, 1685 50 Blancke militairen met den capitain Willem de Ruyter vertrocken mede derwaarts file 2498, folio 289
Aug. 10, 1687 De capitein Willem de Ruyter als hooft over de gedestineerde militie naar Cheribon te gebruyken file 2502, folio 598
Aug. 15, 1687 Zoomede vertrek derwaarts den Edele capitein Willem de Ruyter; schrijvens van den resident Adriaan Willemsz. en raad file 2502, folio 613
Sept. 10, 1687 Vertrek van ’t schip den Hollandsen Thuyn naar Sirrebon met briefje aan den Edelen capitein Willem de Ruyter en raad file 2502, folio 678
Sept. 18, 1687 ’t Fluytje ’t Claverblad van Zerrebon met missive van den capitein Willem de Ruyter en Raad file 2502, folio 708
Sept. 18, 1687 De chialoup de Hengelaar van Zerrebon met een briefje van capiteyn Willem de Ruyter en raad file 2502, folio 728
Sept. 20, 1687 ’t Jagt Poulorun van Zerbon met een missive van capitein Willem de Ruyter en raad file 2502, folio 730
Oct. 8, 1687 Missive van Haar Edele aan den gemelte oppercoopman Joannes de Hartog, de capitein Willem de Ruyter en raad file 2502, folio 785
Oct. 12, 1687 Het schip de Betuwe naar Zirrebon met een lading houtwerken en schrijven van den capitein Willem de Ruyter en raad file 2502, folio 798
Nov. 11, 1688 Briefje[123] aan den capitain Willem de Ruyter en raad tot Cheribon file 2503, folio 513
Nov. 15, 1688 Briefje[130] van den capitain Willem de Ruyter en raad file 2503, folio 517
Nov. 19, 1688 ’t Jagtje den Aardenhout naar Cheribon met een briefje[138] aan den captain Willem de Ruyter en raad file 2503, folio 524
Nov. 27, 1688 Briefje[144] van d’capitein Willem de Ruyter en raad file 2503, folio 529
March 15, 1689 Met expres Inlands vaartuygh van Cheribon een missive[259] van den capitein Willem de Ruyter en raad file 2504, folio 208