Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Roo, Willem de. We found 30 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Aug. 28, 1696 Tot negotieboeckhouder aangestelt den ondercoopman en boeckhouder van ’t ambagtquartier Willem de Roo file 2516, folio 691
Aug. 26, 1701 En in desselfs plaats wederom aengestelt den visitateur generaal Willem de Roo file 2521, folio 412
Feb. 9, 1703 Den secretarys van Haer Edelens d’E. Willem de Roo aangestelt tot gouverneur van Macasser file 2524, folio 51
March 29, 1703 Afscheydmael van den g’eligeert gouverneur van Macassar de heer Willem de Roo file 2524, folio 108
April 4, 1703 d’E. Willem de Roo g’eligeert gouverneur van Macasser gisteren den eed afgelegt en afgescheyt genomen hebbende file 2524, folio 118
Feb. 13, 1704 Vertreck van ’t jagt Saamslag na Macassar met een briev van dese regeringe aan d’heer gouverneur Willem de Roo en raad file 2525, folio 69
Aug. 1, 1704 Inlands vaartuyg na Macassar met een briefje aan den heer gouverneur Willem de Roo file 2525, folio 419
Oct. 31, 1704 Chinese chialoup van Macasser met een brievje van den gouverneur Willem de Roo en den raad waarvan de copia gisteren reets ontfangen is file 2525, folio 699
Nov. 11, 1704 Met schrijvens van den gouverneur Willem de Roo en den raad file 2525, folio 735
Dec. 4, 1704 Item een missive van den Hr. gouverneur Willem de Roo en den raad tot Macasser file 2525, folio 795
June 11, 1705 Met een brievken van d’heer Willem de Roo af en aan Samarangh uyt den Eenhoorn na herwaarts geschreeven file 2527, folio 481
June 12, 1705 De heer Willem de Roo met zijn komste alhier even gelijk een extraordinair Raad van India in te haalen file 2527, folio 485
June 12, 1705 Aankomst en inhalinge van de heer g’assumeert raad extraordinaris Willem de Roo komende met den Eenhoorn van Macassar file 2527, folio 490-491
June 12, 1705 Eerstgemelte bodem brengt mede de dubbele der papieren door de heer Willem de Roo overgelevert file 2527, folio 492
June 14, 1705 De heer Willem de Roo werd thans in rade van India geassumeert en cessie gegeven file 2527, folio 493
June 21, 1705 Het werk der marginaale aantekeeningen op de bevindingen der negotieboeken van den visitateur generaal aan de heer Willem de Roo gedemandeert file 2527, folio 523
Aug. 11, 1705 En de heer Willem de Roo als directeur en Pieter Dubois als de secunde weder naar derwaarts te senden file 2527, folio 703-704
Oct. 1, 1705 Afscheydmaal van de heer Willem de Roo g’eligeert directeur van Bengaalen file 2527, folio 872
Oct. 6, 1705 Voorstellinge te deser rheede van de heer Willem de Roo als directeur van Bengale file 2527, folio 886
Oct. 9, 1705 De heer Willem de Roo werd door Haar Edelens en corps door de gerangieerde militairen tot buyten de Waterpoort, en van daar door gecommitteerdens aan boort geconduiseert file 2527, folio 891-892