Search Marginalia

The thousands of marginalia entries can be searched in full text by entering one or more keywords. As some marginalia have a vessel name, this can also be used as a selection criteria. To further decrease the number of results, it is possible to set a time frame. Selection can lead to one or more results. Each result can be clicked on, invoking the browse page on the exact position in the original Daily Journal.
You searched for: European name is Roo, Paulus de. We found 19 results. hide search form

Date Description Archive Reference
Jan. 18, 1689 Den coopman Paulus de Roo boekhouder generael file 2504, folio 64
April 8, 1689 Den boekhouder generaal Paulus de Roo voor een springtogt naar Bantam te laten vertrecken file 2504, folio 237
April 12, 1689 ’t Schip Hendrik Mourits naar Bantham met den boekhouder generael Paulus de Roo file 2504, folio 239
July 31, 1689 ’t Jagt de Zijp naer Bantam met den boekhouder generael Paulus de Roo file 2505, folio 486
Aug. 4, 1689 Per inlandse vaartuygh naar Bantham briefje[442] aen den boekhouder Paulus de Roo en raad aldaar file 2505, folio 498
Aug. 25, 1689 ’t Schip den Blauwenhulck van Bantham met den boekhouder generaal Paulus de Roo file 2505, folio 595
Oct. 12, 1689 Berigt[50] van den boekhouder generaal Paulus de Roo over den ontfang des pepers tot Bantam file 2505, folio 745
Sept. 6, 1690 d’E. Paulus de Roo secretaris van Haer Edelens file 2506, folio 414
Oct. 23, 1694 Den secretaris van de Hoge Regeringe Paulus de Roo tot commissaris over Zouratta aangestelt file 2513, folio 702
Oct. 26, 1694 Den Edele Paulus de Roo mede tot commissaris over Mallabaer genomineert file 2513, folio 704-705
Nov. 12, 1694 Besluyt van Haer Ed. om in cas den commissaris Paulus de Roo, op Cheylon quam te verblijven alsdan den Zouratsen fiscael per Pieter van Helsdingen daer te ontbieden en nader illucidatie te doen geven wegens zijn beschuldigingen ten laste der Zouratse ministers file 2513, folio 752
Nov. 14, 1694 Den commissaris Paulus de Roo ontfanght afscheyt van Sijn Edelh. den heer gouverneur generael om op morgen per het jaght de Beurs en de 4 nevensgenoemde bodems na Malacca te vertrecken file 2513, folio 753
Dec. 28, 1694 Den 10e en 11e deser waren daer ter rheede gearriveert de scheepen Belois, ‘t Huys te Dieren, en Spierdijk uyt Japan mitsgaders ’t schip de Beurs van hier met den commissaris Paulus de Roo file 2513, folio 932-933
April 20, 1695 Arrivement van d’fluyt Hobré van Mallabaer met schrijvens van den commandeur en raet mitsgaders den commissaris Paulus de Roo file 2514, folio 250-251
April 20, 1695 Aencomst van den commissaris Paulus de Roo aldaer file 2514, folio 253
Sept. 6, 1695 En den commissaris Paulus de Roo in sijn E. plaetse verkoren file 2514, folio 593
Sept. 20, 1695 Verhael wegens de voyagie van den commissaris Paulus de Roo van Coetchin na Souratta file 2514, folio 603
Nov. 1, 1695 Den commissaris Paulus de Roo overleden file 2514, folio 667
Feb. 9, 1721 De fluyt Engewormer nevens 3 mindere vaartuygen met de ondercooplieden Pieter Blok en Paulus de Roo na Ternaten file 2552, folio 100-101